Разлика между версии на „Сравнителна граматика на славянските езици“

Основни раздели
(Основни раздели)
'''Сравнителната граматика на славянските езици''' е научна дисциплина, която води началото си от едноименния труд на един от основоположниците на [[славянска филология|славистиката]], [[Франьо Миклошич]], ''Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen'' ([[1852]]-[[1875|75]]). Поради това, че прилаганият изследователски метод е ''сравнително-историческият'', то по-точното название на тази дисциплина е '''сравнително-историческа граматика на славянските езици'''. По традиция обаче се е наложило съкратеното название, тъй като то се е използвало в много научни трудове. Освен това, терминът ''[[граматика]]'' в това название се схваща по-широко, тъй като включва и [[фонетика]]. В съвременността тази дисциплина използва още и ''съпоставителния'', ''типологичния'' и ''сравнително-типологичния'' метод.
 
==Предмет на сравнително-историческата граматика на славянските езици==
*Приблизителна реконструкция на главните черти на племенните диалекти в края на праславянската епоха, преди появата на славянска писменост.
*Посочване на закономерните последици от успоредния и сложен ''конвергентен'' (на сближаване) и ''дивергентен'' (на раздалечаване) развой на славянските езици през последните 11 века.
 
===Основни раздели в сравнително-историческата граматика на славянските езици===
* [[Сравнително-историческа фонетика на славянските езици]], която изучава:
** [[Индоевропейска основа на праславянската фонетична система|Индоевропейската основа на славянската фонетична система]].
** [[Промени в праславянската вокална система|Промените в праславянската вокална система]], които се изразяват в преминаването на квантитета в квалитет.
** [[Палатализация в славянските езици|Палатализацията в славянските езици]] (първа, втора и трета [[палатализация]]). Тук се разглежда и [[депалатализация]]та, като противоположен на палатализацията процес.
** [[Възходяща звучност на праславянската сричка|Възходящата звучност на праславянската сричка]], която се изразява в отваряне на сриките в праславянски чрез различни процеси като [[монофтонгизация]] на [[дифтонг]]и, поява на [[назална гласна|назални гласни]], [[ликвидна метатеза в славянските езици]] и др.
** [[Праславянски алтернации|Праславянските алтернации]] (редувания на гласни)
** [[Фонетика на славянските езици в периода на разпадане на праславянски|Фонетиката на славянските езици в периода на разпадане на праславянски]]
** [[Славянска акцентология|Славянската акцентология]]
** [[Фонемен състав на съвременните лсавянски езици|Фонемния състав на съвременните лсавянски езици]]
**[[Сравнително-историческа морфология на славянските езици]]
 
==Връзки с други научни дисциплини==
 
Сравнителната граматика на славянските езици има връзки с други научни дисциплини, като [[история]], [[археология]], [[етнография]], [[антропология]], [[география]] и др.
 
[[Категория:Славянски езици]]
3948

редакции