Отваря главното меню

Промени

 
==Състав==
Комисията се състои от колегиума на 28-те членове на Комисията, включително председателя и заместник-председателите. Комисарите, по един от всяка държава в ЕС, осигуряват политическото ръководство на Комисията по време на 5-годишния и&#768; мандат. Всеки комисар носи отговорност, възложена му от председателя, за конкретни области на политиката. СъставътОще при избора на Комисиятакомисари естремежът следният:<refна name="Euractiv">{{citeпредседателя news|url=http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/juncker-wants-more-women-new-commission-team-303388|title=JunckerЮнкер wantsе moreда womenима inравнопоставеност newвъв Commissionвсяко team|date=Julyотношение 10— на половете, 2014|last=Cerulus|first=Laurens}}</ref><ref>http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/poland-italy-nominations-leave-juncker-needing-three-more-commissioners</ref><refна name="College">[http://ecпартиите и т.europaн.eu/commission/2014-2019_bg КомисариВ -комисията за първи Европейскапът комисия]</ref>има 7 заместник-председателя.
 
Съставът на Комисията е следният:<ref name="Euractiv">{{cite news|url=http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/juncker-wants-more-women-new-commission-team-303388|title=Juncker wants more women in new Commission team|date=July 10, 2014|last=Cerulus|first=Laurens}}</ref><ref>http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/poland-italy-nominations-leave-juncker-needing-three-more-commissioners</ref><ref name="College">[http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_bg Комисари - Европейска комисия]</ref>
 
{| class="wikitable sortable" cellpadding=2 cellspacing=0 border=1 style="border-collapse:collapse; border:#555"