Разлика между версии на „Биохимия“

* 1828 – Синтезът на органичен карбамид от неорганичния амониев цианид от Фридрих Вьолер
* 1833 – Откриването на първия [[ензим]] (Диастаза, [[Амилаза]]) от Анжел Пайен
* 1869 – Откриването на [[нуклеинова киселина|нуклеиновите киселини]] от Фридрих МишърМишер
* 1896 – Откриването на безклетъчна ферментация от Едуард Бюхнер
* 1926 – Откриването на дихателния ензим цитохром оксидаза от Ото Варбург
* 1929 – Установяването на механизма на [[гликолиза]]та от Густав Ембден, Ото МайерховМайерхоф и Якоб Парнас
* 1932 – Откриване на цикъла на лимонената киселина от Ханс Адолф Кребс (в негова чест "[[цикъл на Кребс]]")
* 1953 – Установяването на структурата на [[дезоксирибонуклеинова киселина|дезоксирибонуклеиновата киселина]] от [[Джеймс Уотсън]] и [[Франсис Крик]]
Анонимен потребител