Разлика между версии на „Експозиция (радиология)“

== Норми за експозиция ==
През 1931 г. Комитетът по защита от рентеново лъчение и [[гама-лъчение]]то на [[радий|радия]] постановява пределно допустима доза (ПДД) за облъчване на хора от 0,2 рентгена на ден. През 1936 г. тя е намалена на 0,1 Р/ден. През 1950 г. Международният конгрес по радиология намалява ПДД на '''0,05 Р/ден''' за [[гама-лъчение]] до 3 [[електронволт|MeV]]. През 1959 г. е установена норма от 10 [[Сиверт|mSv]] седмично за лица, които работят с радиоактивни материали. Така се преминава към прецизна оценка на погълнатата [[Еквивалентна доза йонизиращо лъчение|еквивалентна]] и [[ефективна доза йонизиращо лъчение]]. <ref name="голубев" />
 
Максимално допустимите дози за външно облъчване на хора при извънредни ситуации (ликвидиране на аварии, отбрана на страната по време на [[война]]) в [[Русия]] са:<ref name="горишний">{{cite book |title= Чрезвычайные ситуации военного времени. Методическая разработка |last= Горишний |first= В. А. |authorlink= |coauthors=В.Б. Чернецов, В.В. Волков |year=2003 |publisher=НГТУ |location=Нижний Новгород |isbn= |pages=40 |url= |accessdate=}}</ref>
*еднократно облъчване (до 4 денонощия) – 50 Р;
*до 30 денонощия – 100 Р;
*до 3 месеца – 200 Р;
*до 1 година – 300 Р.
 
== Употреба и значение ==