Университетско издателство „Св. Климент Охридски“: Разлика между версии

В поредицата „Архив“ са публикувани ценни за историческата наука архивни текстове – дневници, мемоари, спомени, писма.
 
Един от успешно осъществените издателски проекти на издателството в началото на 90-те години на ХХ в. е [[библиотека „Класическо наследство“]] (под научната редакция на проф. [[Исак Паси]]), в която са преведени и снабдени с научен коментар класически текстове на най-изтъкнатите западноевропейски философи.
 
За разнообразието от проекти на издателството свидетелстват също поредиците „Ключ към университета“, „Литературоведско наследство“, „Културно-историческо наследство“, „Весела България“, библиотека „Идеи“, както и библиотека „Литературознание 20 век“, включила текстове, очертали образа на модерната литературна теория на 20 век.