Разлика между версии на „Министерство на външните работи на България“

м
м (допълване)
Към 10 септември 2015 година министерството има следната структура:
* Специализирана администрация
** Дирекция Пресцентър„Пресцентър“
** Дирекция Протокол„Протокол“
** Дирекция Външнополитическо„Външнополитическо планиране, информация и координациякоординация“
** Дирекция Ситуационен„Ситуационен центърцентър“
** Дирекция Консулски„Консулски отношенияотношения“
** Дирекция Правна„Правна“
** Дирекция Международно„Международно право и право на ЕСЕС“
** Дирекция Външно„Външно икономически отношенияотношения“
** Дирекция Политически„Политически институции на Европейския съюзсъюз“
** Дирекция Двустранно„Двустранно европейско сътрудничествосътрудничество“
** Дирекция Югоизточна„Югоизточна ЕвропаЕвропа“
** Дирекция ОВППС„ОВППС на Европейския съюзсъюз“
** Дирекция НАТО„НАТО и регионална сигурностсигурност“
** Дирекция Източна„Източна Европа и Централна АзияАзия“
** Дирекция Америка„Америка“
** Дирекция Близък„Близък изток и АфрикаАфрика“
** Дирекция Азия„Азия, Австралия и ОкеанияОкеания“
** Дирекция ООН„ООН и сътрудничество за развитиеразвитие“
** Дирекция Права„Права на човекачовека“
* Обща администрация
** Дирекция Човешки„Човешки ресурсиресурси“
** Дирекция Бюджет„Бюджет и финансифинанси“
** Дирекция Управление„Управление на собствеността и материално-техническо осигуряванеосигуряване“
** Дирекция Административно„Административно и информационно обслужванеобслужване“
** Дирекция Сигурност„Сигурност“
 
== Външни препратки ==
4429

редакции