Разлика между версии на „Радиново“

правопис; форматиране: 64x тире, 34x запетая, 19x кавички, 16x число+г., 3x нов ред, 2x дв. интервал, заглавие-стил (ползвайки [[Уикипедия:Съветник|Advisor...
(правопис; форматиране: 64x тире, 34x запетая, 19x кавички, 16x число+г., 3x нов ред, 2x дв. интервал, заглавие-стил (ползвайки [[Уикипедия:Съветник|Advisor...)
}}
 
'''Радиново''' е [[село]] в [[Южна България]]. То се намира в [[община Марица]], [[Областобласт Пловдив]]. Името на селото се среща понякога и като '''Раденово'''.
 
== География ==
Село Радиново се намира в Горнотракийската низина, на 7 км.km северозападно от град Пловдив на надморска височина 172 мm. Площта на селото е 1270,5 хаha.
 
== История ==
[[Файл:Radenovo.jpg|мини|ляво|]]
 
Според местното предание името на селото идва от Ради – млад, непокорен и горд българин, живял по времето на турското робство. Селото, в което Ради живеел, се намирало между река Потока и сегашното село [[Войсил]]. Турци отвлекли няколко от най-хубавите моми в селото, между които и изгората на Ради. Вечерта той събрал една дузина младежи, изколват турците и освобождават девойките. За да избегнат отмъщение, бягат в гъстата гора, турска потеря ги търсила, за да ги изколи, но не ги открила. След това Ради с младежите се заселват на мястото, където днес е село Радиново.
Това обаче е според преданията.Историческите сведения обаче говорят друго и според тях,Радиново
е старо селище, съществувало през Средновековието и преживяло османското нашествие.
Най-ранните сведения за селото се съдържат във акънджийския регистър от 1472г.,където селото е описано като "Село Радин Ова Геберан",част от нахията Филибе(Пловдив) - (НБКМ-Сф,ОО - ОАК 94/73,л.48а - справка на сътрудника на Ориенталския отдел на НБКМ-Сф - Стоян Шиваров.Копие от справката - в личния архив на Любомир Василев от село Кочево,Пловдивско).Сведения за селото под имената "Село Раднева,спадащо към Филибе" има и в регистъра на доганджиите-соколари от 1477г.(НБКМ-Сф,ОО - Д 649 - Извори за българската история,том 10,Сф,БАН,1964г.,стр.161) и под името "Село Радинова" от каазата Филибе(Пловдив) във целокупния кратък регистър на Османската империя от 1530г.(Istanbul - BOA,TD 370,s.93).
 
Това обаче е според преданията. Историческите сведения обаче говорят друго, и според тях, Радиново е старо селище, съществувало през Средновековието и преживяло османското нашествие.
Османски документи за село Радиново от периода ХV-ХVІІв. :
 
Най-ранните сведения за селото се съдържат въвв акънджийския регистър от 1472г1472 г., където селото е описано като "Село„село Радин Ова Геберан"Геберан“, част от нахията Филибе (Пловдив) - – (НБКМ-Сф, ОО - – ОАК 94/73,л.48а - – справка на сътрудника на Ориенталския отдел на НБКМ-Сф - Стоян Шиваров. Копие от справката - – в личния архив на Любомир Василев от село Кочево, Пловдивско). Сведения за селото под имената "Село„Село Раднева, спадащо към Филибе"Филибе“ има и в регистъра на доганджиите-соколари от 1477г1477 г. (НБКМ-Сф, ОО - – Д 649 - – Извори за българската история, том 10, Сф, БАН,1964г 1964 г., стр. 161) и под името "Село„село Радинова"Радинова“ от каазата Филибе (Пловдив) въвв целокупния кратък регистър на Османската империя от 1530г1530 г.(Istanbul - – BOA, TD 370,s.93).
Подробен регистър на акънджиите от 1472г. - "Нахия Филибе(Пловдив).Село Радин Ова Геберан" - НБКМ-Сф,ОО - ОАК 94/73,л.48 а.В дефтера на акънджиите от 1472г.,под името на селото - Радин Ова Геберан са посочени всичко главите на 23 домакинства,като всичките имена на данъкоплатците са до едно християнски.(това е най-ранният известен досега османски данъчен регистър за района на Пловдивско и все още не е публикуван).
 
Османски документи за село Радиново от периода ХV-ХVІІв.ХVІІ в.:
Подробен регистър на доганджиите-соколари от 1477г.(НБКМ-Сф,ОО - Д 649) - "Село Раднева,спадащо към Филибе.Къщи( неверници - т.е.християни) - 3.Доход - 256(акчета)". - Извори за българската история,том 10,Сф,БАН,1964г.,стр.161.
 
Подробен регистър на акънджиите от 1472г1472 г. – - "Нахия„Нахия Филибе (Пловдив). Село Радин Ова Геберан" -Геберан“ – НБКМ-Сф, ОО - – ОАК 94/73, л.48 а. В дефтера на акънджиите от 1472г1472 г.,под името на селото - – Радин Ова Геберан са посочени всичко главите на 23 домакинства, като всичките имена на данъкоплатците са до едно християнски.(това е най-ранният известен досега османски данъчен регистър за района на Пловдивско и все още не е публикуван).
Подробен регистър на тимарската ленна рая в Пловдивско и Старозагорско от 1489г. - "Нахия Филибе.Село Радинова" - Istanbul - BOA,TD 26,s.99(споменато е във една странична бележка в полета на л.99 от дефтера,заедно със още 6 пловдивски села).Пак във същия дефтер от 1489г. - "Тимар на Мурад,син на Сенкур,сераскер на вилаета,и на Халил.Владеят го и участват в походите.Село Радинова" - Istanbul - BOA,TD 26,s.149.
 
Подробен войнушки регистър на Пловдивскодоганджиите-соколари от 1495г1477 г.(?) НБКМ-Сф, "СелоОО – РадиноваД 649) – „Село Раднева,спада спадащо към Филибе".Къщи (НБКМ-Сф,ООневерници – -т.е.християни) – Пд3.Доход – 1/87256(акчета) -“. – Извори за българската история, том 2010,Сф, БАН,1974г1964 г.,стр.186-196161.
 
Подробен регистър на тимарската ленна рая в Пловдивско и Старозагорско от 1489г1489 г. – - "Нахия„Нахия Филибе.Село Радинова" -Радинова“ – Istanbul - – BOA, TD 26,s.99 (споменато е във една странична бележка в полета на л.99 от дефтера, заедно със още 6 пловдивски села). Пак във същия дефтер от 1489г1489 г. – - "Тимар„Тимар на Мурад, син на Сенкур, сераскер на вилаета, и на Халил. Владеят го и участват в походите. Село Радинова" -Радинова“ – Istanbul - – BOA, TD 26,s.149.
Съкратен целокупен регистър на цялата Османска империя от 1530г. - "Каза Филибе(Пловдив)...Село Радинова.Ханета(къщи) неверници(т.е.българи-християни) - 45.Ханета(къщи) вдовици - 6.(общо всичко 51 ханета/къщи).Доход - 4300(акчета)" - Istanbul - BOA,TD 370,s.93.
 
Подробен войнушкивойнишки регистър на Пловдивско от 1573г1495 г.(?) – -„Село "СелоРадинова, Радинспада откъм казатаФилибе“ Филибе"(Istanbul НБКМ-Сф, BOAОО – MADПд 363,s.3731/87) – -Извори Ст.Андреев,Е.Гроздановаза -българската "Българитеистория, презтом ХVІв."20,Сф,1986г БАН, 1974 г.,стр.66 186-68196.
 
Съкратен иджмалцелокупен регистър на данъкацялата джизиеОсманска за Пловдивскоимперия от 1635г1530 г.(НБКМ-Сф,ОО – -„Каза фФилибе(Пловдив).88,а.е.50) - "Село Радинова.Ханета(къщи) -неверници 20 ханета(т.е. къщи българи-християни),нови – -45. Ханета 2(ханета,т.екъщи) вдовици – 6. къщи(общо - хриситияни),всичко 2251 ханета(/къщи) християни". -Доход – Турски4300(акчета)“ – извориIstanbul – заBOA, българскатаTD история370,том 8,Сф,2001гs.,стр.21 - виж № 5193.
 
Подробен войнишки регистър на Пловдивско от 1573 г. – „Село Радин от казата Филибе“ (Istanbul – BOA MAD 363,s.373) – Ст. Андреев, Е. Грозданова – „Българите през ХVІ в.“, Сф, 1986 г., стр.66-68.
Съкратен иджмал регистър на данъка джизие за Пловдивско от 1651г.(НБКМ-Сф,ОО - Пд 17/28) - "Село Радинова - 12 ханета(т.е. къщи - хриситияни)." - Турски извори за българската история,том 8,Сф,2001г.,стр.216.
 
Съкратен иджмал регистър на данъка джизие за Пловдивско от 1635 г. (НБКМ-Сф, ОО – ф.88,а.е.50) – „Село Радинова – 20 ханета (т.е. къщи християни), нови – 2 (ханета, т.е. къщи – хриситияни), всичко 22 ханета (къщи) християни“. – Турски извори за българската история, том 8, Сф, 2001 г., стр. 21 – виж № 51.
Подробен регистър на извънредния данък "авариз" за Пловдивско от 1695г.(Istanbul - BOA,MAD 3604,s.70-87,където са описани селата от нахия Коюндепеси на казата Филибе,сред които е и Радиново) - "Каза Филибе...Нахия Коюндепеси...Село Радинова.Чифлици мюсюлмани - 2.Ханета(къщи) на неверниците(т.е българите-християни) в споменатато село - ханета(къщи) рая(обикновеното население) - 7,ханетата на войнуците от село - общо 24 ханета(къщи).Всичко ханета(къщи) от споменатото село Радинова - общо 33 ханета(къщи).Мюсюлмани - 2 ханета(къщи).Неверници - 31 ханета(къщи)." - Сборник "Ege Ünıversıtesi edebiat fakultesi yaınları.Tarih ıncelemleri Dergisi - cilt/volume XXII(22),sayı/number 2,aralık/december 2007,Bornova - Izmir.Prof.dr.Ahmet Özgiray`a armağan" - вижте статитията на турския историк-османист доцент Туран Гьокче - " Turan Gökçe - 1695 Tarihli mufassal avariz defterine göre Filibe kazasında nüfus ve yerleşme düzeni",s.99(вижте графи 2-7 от посочената таблица с цифровите извадки от дефтера).
 
Съкратен иджмал регистър на данъка джизие за Пловдивско от 1651г1651 г. (НБКМ-Сф, ОО - – Пд 17/28) – - "Село„Село Радинова - – 12 ханета (т.е. къщи - – хриситияни)." -“ – Турски извори за българската история, том 8, Сф,2001г 2001 г., стр. 216.
 
Подробен регистър на извънредния данък "авариз"„авариз“ за Пловдивско от 1695г1695 г. (Istanbul - – BOA, MAD 3604, s. 70-87, където са описани селата от нахия Коюндепеси на казата Филибе, сред които е и Радиново) – - "Каза„Каза Филибе...Нахия Коюндепеси...Село Радинова. Чифлици мюсюлмани - – 2. Ханета(къщи) на неверниците (т.е българите-християни) в споменатато село – -ханета ханета(къщи) рая (обикновеното население) - – 7, ханетата на войнуцитевойниците от село - – общо 24 ханета (къщи). Всичко ханета (къщи) от споменатото село Радинова - – общо 33 ханета (къщи). Мюсюлмани - – 2 ханета (къщи). Неверници - – 31 ханета (къщи)." -“ – Сборник "Ege„Ege Ünıversıtesi edebiat fakultesi yaınları. Tarih ıncelemleri Dergisi - – cilt/volume XXII(22), sayı/number 2,aralık/december 2007,Bornova - – Izmir.Prof.dr.Ahmet Özgiray`a armağan" -armağan“ – вижте статитията на турския историк-османист доцент Туран Гьокче – - " Turan„Turan Gökçe - – 1695 Tarihli mufassal avariz defterine göre Filibe kazasında nüfus ve yerleşme düzeni"düzeni“, s.99 (вижте графи 2-7 от посочената таблица с цифровите извадки от дефтера).
<!-- == Религии == -->
<!-- == Обществени институции == -->
 
=== Културни и природни забележителности ===
 
Историческа забележителност в село Радиново е паметна плоча, открита през 1981 г. в чест на 1300 години от основаването на България. На нея са изписани имената на загиналите местни участници в Балканската война 1912-1913 г., Първата световна война – 1914-1918 г., Отечествената война – 1944-1945 г.
 
== Редовни събития ==
Последната събота на месец май (летен [[Летен Никулден]])- Традиционния– традиционен събор на селото.
 
<!-- == Личности == -->
* Завод за електроматериали SCHNEIDER ELECTRIC
* Завод за преработка на тютюн SOCOTAB
* Хлебозавод " Лозана"„Лозана“
* Логистична база Фреш Лоджик
* Завод за преработка на череши "Агри„Агри България"ЕООДБългария“ЕООД
 
==Външни препратки==
 
== Външни препратки ==
{{Община Марица}}
[[Категория: Села в Област Пловдив]]