Разлика между версии на „Индоевропейски езици“

==Сравнително изучаване на индо-европейските езици==
===Сравняване на германските и славянските езици===
Сходства се забелязват още при разглеждането на тройката глаголи „лежа-лъжа-слагам“. Вижда се, например, че в английския, немския и българския и трите думи имат еднакъв индо-европейски корен.
*
 
 
{| class="wikitable"
|+ Сравняване на германски и славянски езици
!
! Английски език
! Немски език
! Български език
|-
| 1.
| '''lie''' (lay, lain) < lien, liggen < licgan < *ligjaną < *leg<sup>h</sup>-
| '''liegen''' (lag, gelegen) < liggen < *ligjaną < *leg<sup>h</sup>-
| '''лежа''' (лежах, лежал) < {{Кирилица|лежати}} < *ležati < *leg<sup>h</sup>-
|-
| 2.
| '''lie''' (lied, lied) < lien < lēogan < *leuganą < *lewg<sup>h</sup>-
| '''lügen''' (log, gelogen) < liogan < *leuganą < *lewg<sup>h</sup>-
| '''лъжа''' (лъга, лъгал) < {{Кирилица|лъгати}} < *lъgati < *lug- < *lug<sup>h</sup>-
|-
| 3.
| '''lay''' (laid, laid) < layen, leggen < lecgan < *lagjaną < *ligjaną, *legjaną< *leg<sup>h</sup>-
| '''legen''' (legte, gelegt) < leggen < *lagjaną < *ligjaną, *legjaną< *leg<sup>h</sup>-
| '''слагам''' ''и'' '''лягам'''
|}
[[Категория:Индоевропейски езици| ]]
Анонимен потребител