Отваря главното меню

Промени

м
форматиране: 6x кавички, 2x тире (ползвайки Advisor.js)
Новаторска и прогресивна за времето си и с либерален характер, Търновската конституция утвърждава принципа на личната неприкосновеност и [[частна собственост|частната собственост]] като основа на производствените и обществени отношения. Закрепени са [[свободата на печата]], [[свободата на сдружавания|правото на сдружавания]] и др.
 
От друга страна, съобразно Конституцията си Българското княжество се определя като конституционна монархия, а не като парламентарна монархия – властта на монарха е вкарана в рамки, но той има водеща роля<ref>Друмева, Ем. Конституционно право. 3. прер. изд. София: Сиела, 2008, стр. 102</ref>. Той е титуляр и на законодателната (съвместно с Народното събрание), и на изпълнителната власт (сам назначава министрите - – чл. 152), а съдебната действа пак от негово име – [[Принцип за разделение на властите|принципът за разделение на властите]] не е последователно проведен. Няма глава за съдебната власт (като гаранция за правова държава), няма контрол за съответствие на законите с конституцията (чл. 49). Жителите на държавата се наричат „поданици“ (на монарха).
 
С измененията на Търновската конституция от [[1893]] г. и [[1911]] г. се намаляват правата на [[Народното събрание]] и се засилва монархическата власт. След обявяване на независимостта на Княжество България през 1908 година и последвалото дипломатическо признаване от страна на другите държави на този акт, с изменението на Търновската конституция през 1911 година думите "княжество"„княжество“, "княз"„княз“ и производните им са заменени с "царство"„царство“, "цар"„цар“ и производните им. След тези изменения Търновската конституция става широко известна като "Сребърната„Сребърната конституция"конституция“. Освен това, поправката от 1911 г. на чл. 17 дава право на монарха и правителството да сключват тайни договори без съгласието на Народното събрание.<ref>Гюзелев, В. и др. ''История и цивилизация за единайсети клас.'' „Просвета“, 2012. Одобрен със заповед № РД 09-687/29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката.</ref>
 
Конституционно установеният ред в [[Княжество България]] е многократно потъпкван. През [[1881]] г. Конституцията е временно суспендирана (отменена), през [[1923]] г. е извършен военен преврат, а след [[19 май]] [[1934]] г. дълги години държавата се управлява с наредба-закон при фактически суспендирана конституция.
* [http://ia700402.us.archive.org/11/items/protokolitienau00sbgoog/protokolitienau00sbgoog.pdf Протоколите на Учредителното българско народно събрание в Търново. Пловдив-София-Русчук, 1879]
* [http://www.constcourt.bg/ Конституционен съд на Република България]
* [http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=101&WorkID=2845&Level=3 Симеон Радев. Търновската конституция] - – Из "Строителите„Строителите на съвременна България"България“. Том 1
* [http://www.bg-pravo.com/2009/12/36.html Политически и икономически идеи в Търновската конституция]
* [http://www.bg-pravo.com/2009/12/35-1879.html Дейност на Учредителното събрание от 1879 г. по приемане на Търновската конституция]
18 217

редакции