Разлика между версии на „Краен автомат“

Крайните автомати биват ''детерминирани'' и ''недетерминирани''. При детерминираните може да има най-много по един преход от дадено състояние за всяка буква от азбуката на автомата, докато при недетерминираните са възможни няколко различни прехода за една и съща буква. Също така детерминираните крайни автомати имат едно единствено начално състояние.
 
Всеки недетерминиран автомат може да се преобразува в детерминиран, като последният може да има най-много <math>2^n</math> състояния, къдетоили <math>n=Card(\mathcal{P}(S))</math>, където n е броя на състоянията на изходния автомат.
 
== Еквивалентни автомати ==
243

редакции