Разлика между версии на „Министерство на културата на България“

м
== Структура ==
[[File:Ministry of Culture in Sofia 2012 IMG 1711.jpg|мини|Входът на сградата към Министерството на културата, 2012 г.]]
Към 12 септември01.10. 2015 г. министерството има следната структура:
* Министър на културата
* Дирекция „Човешки ресурси, политика по доходите и административно- стопански дейност“
*Политически кабинет - включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол", съветници на министъра.
* Дирекция „Стратегии и програми, програмно бюджетиране, управление на финансовите ресурси и финансово- счетоводни дейности“
* Парламентарeн секретар
* Специализирана администрация
* Главен секретар
** Дирекция „Театър, вариететно и цирково изкуство“
* Инспекторат
** Дирекция „Музика и танц“
* Звено за вътрешен одит
** Дирекция „Книга и библиотечно дело“
* Служител по сигурността на информацията
** Дирекция „Музеи, галерии и изобразителни изкуства“
* Финансов контрольор
** Дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“
* Обща администрация, организирана в 4 дирекции:
** Дирекция „Регионални културни дейности“
1. дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси";
** Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество“
2. дирекция "Връзки с обществеността и протокол";
** Дирекция „Авторско право и сродните му права“
3. дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности";
** Дирекция „Правна и управление на собствеността“.
4. дирекция "Управление на собствеността.
* Специализирана администрация организирана в една главна дирекция и 6 дирекции:
1. Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство";
2. дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства";
3. дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки";
4. дирекция "Европейски програми и проекти";
5. дирекция "Международни и регионални дейности";
6. дирекция "Сценични изкуства и художествено образование";
**7. Дирекциядирекция „Авторско"Авторско право и сродните му права“права
 
== Ръководство ==
Анонимен потребител