Разлика между версии на „Български език“

{{Основна|Падежни форми на българските местоимения}}
====Глагол====
===Спомагателни глаголи в българския език===
Спомагателните глаголи в българския език са ''съм'' и ''ща''.
 
====Наречие====
====Предлог====
Анонимен потребител