Разлика между версии на „Немски език“

=== Глаголи ===
Глаголите в немския език се изменят по:
* [[спрежение]] — слаби, силни или смесени. Слаби глаголи са тези, които се подчиняват на правилата за образуване на глаголните форми. Силни са тези, които не следват общите правила за образуване на глаголните форми, а имат собствени. Те се наричат още неправилни.
* [[спрежение]] - слаби, силни или смесени
* [[лице (граматика)|лице]] - първо, второ или трето
* [[число (граматика)|число]] - единствено или множествено
* [[наклонение (граматика)|наклонение]] - [[изявително наклонение|изявително]], [[повелително наклонение|повелително]] или [[подчинително наклонение|подчинително]]
* [[залог]] - деятелен и страдателен, като страдателният се разделя на статичен и динамичен
* две прости ([[Сегашно време|сегашно]] и [[просто минало време|просто минало]]) и четири сложни ([[Минало неопределено време|минало неопределено]], [[Минало предварително време|минало предварително]], [[Бъдеще време|бъдеще]] и [[Бъдеще предварително време|бъдеще предварително]]) [[Време (граматика)|глаголни времена]]
 
Значението на основните глаголи може да бъде разширено, а понякога и коренно променено, чрез добавянето на представки, някои от които имат собствено значение. Така представката ''zer-'' означава разрушаване на нещо, например в ''zerreißen'' („разкъсвам“), ''zerbrechen'' („разтрошавам“), ''zerschneiden'' („разрязвам“). Други представки нямат конкретно самостоятелно значение. Например, представката ''ver-'' се среща в разнообразни ситуации - ''versuchen'' („опитвам“), ''vernehmen'' („разпитвам“), ''verteilen'' („разпределям“), ''verstehen'' („разбирам“).
 
Миналото просто време при слабите глаголи
 
=== Словоред ===
Анонимен потребител