Разлика между версии на „Немски език“

Значението на основните глаголи може да бъде разширено, а понякога и коренно променено, чрез добавянето на представки, някои от които имат собствено значение. Така представката ''zer-'' означава разрушаване на нещо, например в ''zerreißen'' („разкъсвам“), ''zerbrechen'' („разтрошавам“), ''zerschneiden'' („разрязвам“). Други представки нямат конкретно самостоятелно значение. Например, представката ''ver-'' се среща в разнообразни ситуации - ''versuchen'' („опитвам“), ''vernehmen'' („разпитвам“), ''verteilen'' („разпределям“), ''verstehen'' („разбирам“).
 
Миналото просто време при слабите глаголи се образува, като от инфинитива се премахне окончанието ''en'' и се прибави ''te''. Например, ''ersetz + en'' → ''ersetz + te''. Пример за силен, сиреч неправилен, глагол е ''essen''. Формата му за минало просто време е ''aß'', която очевидно не следва посоченото горе правило за образуване на формите.
 
=== Словоред ===
Анонимен потребител