Разлика между версии на „Цигани в България“

По данни на НСИ, през 2011 година (1 февруари 2011) като роми се самоопределят 320&nbsp;761 души или 4,9% от населението на България.<ref>[http://censusresults.nsi.bg/Reports/2/2/R9.aspx Население по етническа група и майчин език, окончателни данни от преброяването през 2011, от сайта на] [[Национален статистически институт|НСИ]]</ref>
===Според международни източници===
В свое изследване за България от началото на 90-те години [[Библиотеката на Конгреса на САЩ]] посочва, че през 1990 г. числеността на циганите в България е около 450&nbsp; 000.<ref>[[#Curtis-1993|Curtis (1993)]], [http://countrystudies.us/bulgaria/25.htm стр. 86].</ref> Според [[Програмата на ООН за развитие]] (ПРООН), позоваваща се на приблизителни изчисления на експерти, в началото на XXI век броят им е минимуммежду 600 700&nbsp;000 и максимум750 800&nbsp;000 души.<ref name="ЦИД"></ref> <ref>[[#Ivanov-Collins-2006|Ivanov & Collins (2006)]], [http://europeandcis.undp.org/uploads/public/File/rbec_web/vgr/chapter1.1.pdf стр. 12].</ref>
 
===Географско разпределение===
Циганите обитават всички области, а най-висок е делът им сред населението на областите [[Област Монтана|Монтана]] (12,5%) и [[Област Сливен|Сливен]] (12,3%). Най-нисък е делът им в [[Област Смолян|област Смолян]]. В 138 общини делът им е по-висок от средния за страната. В 57 от тях относителният дял на циганите е над 10%, а в 6 общини надхвърля 20%. През [[2001]] г. в сравнение с [[1992]] г. се увеличава броят на населените места, в които циганите са преобладаващ [[етнос]] с дял над 50%. Не е регистрирано населено място с изцяло циганско население.
Анонимен потребител