Разлика между версии на „Георги Манев (физик)“

редакция без резюме
* Г. Ив. Манев, Принципът за най-малкото действие и релативната теория, Годишник на СУ, ФМФ, T. 30, кн. 1, с. 285 (1934)
* Г. Ив. Манев, Върху ефектите на релативната теория, Годишник на СУ, ФМФ, т. 30, кн. 1, с. 321 (1934)
* Г. Ив. Манев, [http://www1.issp.bas.bg/museum/manev/gm01-page65.html Г. Ив. Манев, „Увод във векторното смятане“] (1934)]
* Г. Ив. Манев, Върху геометричния характер на общата релативна теория, Годишник на СУ, ФМФ, т. 31, кн. 1, с. 123 (1935)
* Г. Ив. Манев, Върху релативната квантова вълнова механика, Годишник на СУ, ФМФ, т. 31, кн. 1, с. 143 (1935)
* Г. Ив. Манев, Космичното лъчене като основа за единна теория на електричеството и гравитацията, Годишник на СУ, ФМФ, т. 32, кн. 1, София, 1936, с. 223-225 (1936)
* Г. Ив. Манев, [http://www1.issp.bas.bg/museum/manev/tp1938/gm01-page66.html Г. Ив. Манев, „Увод в теоретичната физика“, Част I Учение за материята. Обща механика. Механика на деформиращите се тела. Теория на топлината] (1938)]
* Г. Ив. Манев, Върху разширения принцип за действието и противодействието, Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество в София, част ІІ, 1939, с. 114-120 (1939)
* Г. Ив. Манев, [http://www1.issp.bas.bg/museum/manev/tp1938/gm01-page67.html Г. Ив. Манев, „Увод в теоретичната физика“, Част II Учение за етера. Електричество и магнетизъм. Теория на светлината. Атомистика на електричните явления] (1940)]
 
== Източници ==