Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
{{Портал Заглавка}}__NOTOC____NOEDITSECTION__
<div style="float:center; width:100%">
{{Физика/Кутия-Заглавка|''Портал Физика''|ШаблонПортал:Физика /Начало|Начало}}
{{Физика /Начало}}
{{/Кутия-Край|}}
</div>
 
<div style="float:left; width:60%">
{{Физика/Кутия-Заглавка|''Избрана статия''|Шаблон:Избрано Физика1|Избрана статия}}
{{Избрано Физика}}
{{/Кутия-Край|}}
 
{{Физика/Кутия-Заглавка|''Избрана личност''|Портал:Физика/Личност|Избрана личност}}
{{/Личност}}
{{/Кутия-Край|}}
 
{{Физика/Кутия-Заглавка|''Как да участвувате...''|Шаблон:Участие...(Физика)|Можете да ...}}
{{Участие...(Физика)}}
{{/Кутия-Край|}}
 
{{Шаблон:Физика/Кутия-Заглавка|<big>''Свързани портали''</big>|ШаблонПортал:Физика/Свързани портали}}
{{Шаблон:Физика/Свързани портали}}
{{/Кутия-Край|}}
</div>
 
<div style="float:right; width:39%">
{{Физика/Кутия-Заглавка|''Знаете ли че...''|Шаблон:Знаете ли че...(Физика)|Желани статии}}
{{Знаете ли че...(Физика)}}
{{/Кутия-Край|}}
 
{{Физика/Кутия-Заглавка|''Избрано изображение''|Шаблон:Избрано изображение Физика|Избрано изображение}}
{{Избрано изображение Физика}}
{{/Кутия-Край|}}
 
{{Физика/Кутия-Заглавка|''Желани статии''|ШаблонПортал:Физика-желани/Желани|Желани статии}}
{{/Желани}}
{{Физика-желани}}
{{/Кутия-Край|}}
</div>