Разлика между версии на „Припой“

==Високотемпературни припои==
Като високотемпературни припои се означават обикновено сплави с голямо съдържание на сребро.
Тези припои за разлика от нискотемпреатерниятнискотемпeратурният припой (на калаено-оловна база) служат за свързване на метални части, при които има голямо механично и температурно натоварване. Например за изработката на твърдосплавни инструменти.
Температурата на преработка на високотемпературните припои е между 500°С и 1000°С. Използва се обикновенно газова горелка.
За тръбопроводи от медни тръби се препоръчва високотемпературненвисокотемпературен припой.
 
===Сребърни припои===