Разлика между версии на „Андрей Коротаев“

редакции
(редакции)
 
== Обща информация ==
Старши научен сътрудник на Института по [[ориенталистика]] на [[РАН]]<ref>Ильин И. В. , Мазур И. И., Чумаков А. Н. (Ред.). ''Глобалистика. Энциклопедический справочник''. М.: Альфа-М, 2012. С. 106.</ref>. Директор на центърамосковския на [[Москва]]център по [[антропология]] отна [[Изток]]а.<ref name="ref2008">Милибанд С. Д. ''Востоковеды России: XX – начало XXI в.'' М.: Восточная литература, 2008 (ISBN 978-5-02-036365-6). Т. 1. С. 694–695.</ref> Ръководител на лаборатория за мониторинг на риска от социална и политическа нестабилност във [[Висша школа по икономика|Висшата школа по икономика]].<ref>[http://www.hse.ru/org/persons/72242054 Преподаватели и сотрудники на официальном сайте НИУ ВШЭ]</ref> Един от представителите на руския неоеволюционизъм. Известен с приноса си към теорията за културната и [[социална еволюция|социалната еволюция]] и особено на неоеволюционизма. Основните му интереси включват сферата на на националната сигурност и стратегия, демократизацията и икономиката на развиващите се страни, културните фактори, които оказват влияние на световната политика.
 
Особено влияние надвърху Коротаев оказватоказва австрийскияавстрийският икономист [[Йозеф Шумпетер]]. Основният труд на Коротаев е [http://edurss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=49742&lang=Ru&blang=ru&list=Found „Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура“] ([[2007]]).
 
== Биография ==
Андрей Коротаев е роден на [[17 февруари]] [[1961]] г. КоротаевЗавършва завършва съсс отличие [[Московския държавен университет]] през [[1984]]. Когато се завръща,След Коротаевтова постъпва в Института по [[ориенталистика]]. През [[1990]] г. защитава дисертация (кандидат на историческите науки).<ref>Ильин И. В. , Мазур И. И., Чумаков А. Н. (Ред.). ''Глобалистика. Энциклопедический справочник''. М.: Альфа-М, 2012. С. 106.</ref> Доктор по философия (1993 г.). Доктор на историческите науки през [[1998]] г.<ref name="ref2008">Милибанд С. Д. ''Востоковеды России: XX – начало XXI в.'' М.: Восточная литература, 2008 (ISBN 978-5-02-036365-6). Т. 1. С. 694–695.</ref> Като учен- изтоковед пътува до [[Йемен]], [[Ливан]], [[Обединени арабски емирства]], [[Египет]], [[Нигерия]], [[Кения]], [[Танзания]], [[Република Южна Африка]], [[Либия]], [[Тунис]], [[Турция]], [[Индия]] и др.
 
== Научни постижения ==
Основният принос на Андрей Коротаев включва четири области:
 
*(1) проучвания на произхода на [[ислям]]а<ref>[http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1 Origins of Islam: Political-Anthropological and Environmental Context. ''Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae''. 53/3–4 (1999): 243–276]</ref> и на дългосрочнодългосрочното развитие на социалните системи на северносеверо-източната част на [[Йемен]]. СпециаленНегов специален принос е направено от него в тази област, като откриванеоткриването на основните тенденции на развитието на йеменскитейеменската култура чрез прилагането на количествените методи за анализ на епиграфски източници, ;
 
*(2) теория за [[социална еволюция|културна и социална еволюция]]. Коротаев е показал, че протестантството е положително влияние върху развитието на капитализма чрез насърчаване на грамотността, а не чрез насърчаване на "протестантска етика" (както беше предложено от [[Макс Вебер]]).<ref>Korotayev A., Malkov A., Khaltourina D. ''Introduction to Social Macrodynamics'', Moscow: URSS, 2006. ISBN 5-484-00414-4 [http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&lang=en&blang=en&list=14&page=Book&id=34250] ([http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=70 Chapter 6: Reconsidering Weber: Literacy and "the Spirit of Capitalism"]). P.87-91.</ref>
 
*(3) [[математическо моделиране]] на социални, икономически и исторически динамика. Той е показал, че до 1970 хиперболичен растеж на световното население е придружено от квадратна-хиперболичен растеж на световния БВП, и разработени редица математически модели, описващи както това явление;
 
*(4) изследвания на дълги вълни в глобалната икономическа динамика.<ref>Korotayev, Andrey V., & Tsirel, Sergey V.(2010). [http://www.escholarship.org/uc/item/9jv108xp A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis]. ''Structure and Dynamics''. Vol.4. #1. P.3-57. </ref> Той също е значителен принос към изучаването на факторите на текущата демографска криза в Русия.<ref>Korotayev A., Khaltourina D. Russian Demographic Crisis in Cross-National Perspective. [http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3996/is_200901/ai_n31513138/ ''Russia and Globalization: Identity, Security, and Society in an Era of Change'']. Ed. by D. W. Blum. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2008. P. 37-78; [http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=36867&lang=Ru&blang=ru&list=Found ''Русский крест: Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России'']. М.: КомКнига/URSS, 2006.</ref>
 
*(2) теория за [[социална еволюция|културнакултурната и социална еволюция]]. Коротаев е показалдемонстрира, че протестантството еоказва положително влияние върху развитието на капитализма чрез насърчаване на грамотността, а не чрез насърчаване на "протестантска етика" (както бешее предложено от [[Макс Вебер]]).<ref>Korotayev A., Malkov A., Khaltourina D. ''Introduction to Social Macrodynamics'', Moscow: URSS, 2006. ISBN 5-484-00414-4 [http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&lang=en&blang=en&list=14&page=Book&id=34250] ([http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=70 Chapter 6: Reconsidering Weber: Literacy and "the Spirit of Capitalism"]). P.87-91.</ref>;
Той разработва математически модели, описващи специалните политико-демографски [[динамика]]та на [[Египет]]<ref>Korotayev A.V., Khaltourina D.A. [http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&lang=en&blang=en&list=14&page=Book&id=37485 ''Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends in Africa.''] Moscow: URSS, 2006. ISBN 5484005604.</ref> и [[Египетска революция (2011)]].<ref>[http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=70 Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis. ''Entelequia. Revista Interdisciplinar'' 13 (2011): 139–65.]</ref>
 
*(3) [[математическо моделиране]] на социални, икономически и исторически динамика. Той е показалпоказва, че до 1970 хиперболиченг. хиперболичният растеж на световното население е придруженопридружен от квадратна-хиперболичен растеж на световния БВП на квадрат, и разработениразработва редица математически модели, описващи както това явление;
Автор и съавтор на над 21 монографии и 300 статии (публикувани в [[Русия]]
<ref> [http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=70 ''Introduction to Social Macrodynamics. Compact Macromodels of the World System Growth'']. Moscow: URSS, 2006.</ref>,
[[Австралия]]<ref>[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0471.1998.tb00112.x/abstract The Earliest Sabaeans in the Jawf: A Reconsideration // Arabian Archaeology and Epigraphy 9 (1998): 118-124].</ref>,
[[Австрия]]<ref>A Mathematical Model of Long-Term Political-Demographic Dynamics of Egypt // Cybernetics and Systems / Ed. by R. Trappl. Vol. 1. Vienna: Austrian Society for Cybernatic Research, 2006. P. 324–329. </ref>, [[Англия]]<ref> Korotayev A.V. [http://www.scribd.com/doc/16408173/Korotayev-A-V-Apologia-for-The-Sabaean-CulturalPolitical-Area-Bulletin-of-the-School-of-Oriental-and-African-Studies-57-1994-469474- Apologia for "The Sabaean Cultural-Political Area" // Bulletin of the School of Oriental and African Studies 57 (1994): 469-474]. </ref>,
[[Белгия]]<ref>Middle Sabaean Cultural-Political Area: Material Sources of Qaylite Political Power // Abr-Nahrain. 31 (1993): 93-105; Middle Sabaean Cultural-Political Area: Problem of Local Taxation and Temple Tithe // Le Muséon 107 (1994): 15-22. </ref>,
[[Германия]] <ref>''Pre-Islamic Yemen''. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1996. ISBN 3-447-03679-6.</ref>,
[[Дания]]<ref>[http://www3.interscience.wiley.com/journal/119279486/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 Internal Structure of Middle Sabaean Bayt // Arabian Archaeology and Epigraphy. 5 (1994): 174-183].</ref>,
[[Египет]] <ref> الماكروديناميكا الاجتماعية -
النمذجة الرياضية لتطوّر المنظومة العالمية قبل سبعينيّات القرن الماضي
 
*(4) изследвания на дълги вълни в глобалната икономическа динамика.<ref>Korotayev, Andrey V., & Tsirel, Sergey V.(2010). [http://www.escholarship.org/uc/item/9jv108xp A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis]. ''Structure and Dynamics''. Vol.4. #1. P.3-57. </ref> ТойИма също еи значителен принос към изучаването на факторите на текущата демографска криза в Русия.<ref>Korotayev A., Khaltourina D. Russian Demographic Crisis in Cross-National Perspective. [http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3996/is_200901/ai_n31513138/ ''Russia and Globalization: Identity, Security, and Society in an Era of Change'']. Ed. by D. W. Blum. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2008. P. 37-78; [http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=36867&lang=Ru&blang=ru&list=Found ''Русский крест: Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России'']. М.: КомКнига/URSS, 2006.</ref>
// [http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=75 Bulletin of the Faculty of Arts of the Cairo University]
 
Той разработва математически модели, описващи специалните политико-демографскидемографската [[динамика]]та на [[Египет]]<ref>Korotayev A.V., Khaltourina D.A. [http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&lang=en&blang=en&list=14&page=Book&id=37485 ''Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends in Africa.''] Moscow: URSS, 2006. ISBN 5484005604.</ref> и [[Египетска революция (2011)]].<ref>[http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=70 Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis. ''Entelequia. Revista Interdisciplinar'' 13 (2011): 139–65.]</ref>
مجلة كلية الآداب لجامعة القاهرة.
 
Автор и съавтор на над 21 монографии и 300 статии (публикувани в [[Русия]]<ref>[http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=70 ''Introduction to Social Macrodynamics. Compact Macromodels of the World System Growth'']. Moscow: URSS, 2006.</ref>, [[Австралия]]<ref>[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0471.1998.tb00112.x/abstract The Earliest Sabaeans in the Jawf: A Reconsideration // Arabian Archaeology and Epigraphy 9 (1998): 118-124].</ref>, [[Австрия]]<ref>A Mathematical Model of Long-Term Political-Demographic Dynamics of Egypt // Cybernetics and Systems / Ed. by R. Trappl. Vol. 1. Vienna: Austrian Society for Cybernatic Research, 2006. P. 324–329. </ref>, [[Англия]]<ref> Korotayev A.V. [http://www.scribd.com/doc/16408173/Korotayev-A-V-Apologia-for-The-Sabaean-CulturalPolitical-Area-Bulletin-of-the-School-of-Oriental-and-African-Studies-57-1994-469474- Apologia for "The Sabaean Cultural-Political Area" // Bulletin of the School of Oriental and African Studies 57 (1994): 469-474]. </ref>, [[Белгия]]<ref>Middle Sabaean Cultural-Political Area: Material Sources of Qaylite Political Power // Abr-Nahrain. 31 (1993): 93-105; Middle Sabaean Cultural-Political Area: Problem of Local Taxation and Temple Tithe // Le Muséon 107 (1994): 15-22. </ref>, [[Германия]] <ref>''Pre-Islamic Yemen''. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1996. ISBN 3-447-03679-6.</ref>, [[Дания]]<ref>[http://www3.interscience.wiley.com/journal/119279486/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 Internal Structure of Middle Sabaean Bayt // Arabian Archaeology and Epigraphy. 5 (1994): 174-183].</ref>, [[Египет]] <ref> الماكروديناميكا الاجتماعية -
2008. Vol. 68. Pt. 2: 148–181. </ref>,
النمذجة الرياضية لتطوّر المنظومة العالمية قبل سبعينيّات القرن الماضي// [http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=75 Bulletin of the Faculty of Arts of the Cairo University] مجلة كلية الآداب لجامعة القاهرة.2008. Vol. 68. Pt. 2: 148–181. </ref>, [[Испания]]<ref>Korotayev A.V. Middle Sabaean Cultural-Political Area: Qayls, their Bayt and Sha`b // Aula Orientalis. 11 (1993): 155-160; Some Features of Middle Sabaean Political Culture: Clan Alliances // Aula Orientalis 12/1 (1994): 124-128. </ref>, [[Италия]]<ref>Korotayev A.V. Bayt: The Basis of Middle Sabaean Social Structure // Rivista degli Studi Orientali. 67 (1993): 55–63. </ref>, [[Йемен]]<ref>The Political Role of the Sha`b of the First Order // Raydan 6 (1994): 47-52.</ref>, [[КНР]]<ref>[http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B83WC-4N0HJMK-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=74a80d7c55ff987c9fc8d9c7963feab9 Phanerozoic marine biodiversity follows a hyperbolic trend // Palaeoworld. Volume 16, Issue 4, December 2007, Pages 311-318].</ref>, [[Нова Зеландия]]<ref>Korotayev A. V. [http://isce.edu/ISCE_Group_Site/web-content/ISCE_Events/Auckland_2007/Papers/Regular/046_Korotayev.pdf Compact Mathematical Models of the World System Development and Their Applicability to the Development of Local Solutions in Third World Countries] // Systemic Development: Local Solutions in a Global Environment / Ed. by J. Sheffield and K. Fielden. Auckland: ISCE Publishing, 2007. P. 101−114.</ref>, [[Норвегия]]<ref>Legal System of the Middle Sabaean Cultural-Political Area // Acta Orientalia. 55 (1994), 42-54.</ref>, [[Съединени американски щати|САЩ]]<ref> [http://www.mellenpress.com/mellenpress.cfm?bookid=6102&pc=9 '''World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations: A Cross-cultural Perspective''']. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2004; Korotayev A.V., Kazankov A.A. [http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=70 Regions Based on Social Structure: A Reconsideration // Current Anthropology 41/5 (2000): 668–690]; Korotayev A., Berezkin Yu., Kozmin A., Arkhipova A.[http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/journal_of_american_folklore/v119/119.472korotaev.pdf Return of the White Raven: Postdiluvial Reconnaissance Motif A2234.1.1 Reconsidered // <i><b>Journal of American Folklore</b></i> 119: 472–520].</ref>, [[Турция]]<ref>Sociological Theory of Abd al-Rahman ibn Khaldun (1332–1406) as a Methodological Basis for the Mathematical Modeling of Political-Demographic Dynamics of Medieval Egypt // 38. ICANAS / Ed. by Zeki Dilek. Ankara: ICANAS.</ref>, [[Украйна]] <ref>Some General Trends of Evolution of Social Relations in the Sabaean Cultural-Political Area // Manekin, R.V., ed., Methodology of Modern Humanitarian Research: Man and Computer. Donetsk: Historians' Association Press, 1991, pp. 42-45.</ref>, [[Унгария]]<ref>[http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1 Origins of Islam: Political-Anthropological and Environmental Context. ''Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae''. 53/3–4 (1999): 243–276]</ref>, [[Франция]]<ref>Variabilité des relations sociales chez les primates humains et non humains: à la recherche d'un paradigme general // Primatologie 3 (2000): 319–363.</ref>, [[Чехия]]<ref>Was the "Traditional Sabaean Dynasty" of the 1st Century A.D. Really Sabaean? // Archiv Orientalni 62 (1994): 27-31.</ref>, [[Швеция]]<ref>"Midwest-Amazonian" Folklore-Mythological Parallels? // Acta Americana 14/1 (2006): 5–24.</ref>, [[Япония]]<ref>[https://www.academia.edu/10234294/Introduction_to_Social_Macrodynamics_in_Japanese_ Social Macrodynamics: Mathematical Models of the World System Development (丘雄二/訳「社会のマイクロダイナミクス:世界システムの成長とコンパクト・マクロモデル」) // The Journal of the Infosocionomics Society (情報社会学会誌). 2007. Vol. 2. Issue 1]</ref> и др.)[http://intersci.ss.uci.edu/wiki/index.php/Andrey_Korotayev#Korotayev.E2.80.99s_Full_List_of_Publications]. Основният труд на Коротаев е „[http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=37 Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны.]“ ([[2005]]).
[[Испания]]<ref>Korotayev A.V. Middle Sabaean Cultural-Political Area: Qayls, their Bayt and Sha`b // Aula Orientalis. 11 (1993): 155-160; Some Features of Middle Sabaean Political Culture: Clan Alliances // Aula Orientalis 12/1 (1994): 124-128. </ref>, [[Италия]]<ref>Korotayev A.V. Bayt: The Basis of Middle Sabaean Social Structure // Rivista degli Studi Orientali. 67 (1993): 55–63. </ref>,
[[Йемен]]<ref>The Political Role of the Sha`b of the First Order // Raydan 6 (1994): 47-52.</ref>,
[[КНР]]<ref>[http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B83WC-4N0HJMK-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=74a80d7c55ff987c9fc8d9c7963feab9 Phanerozoic marine biodiversity follows a hyperbolic trend // Palaeoworld. Volume 16, Issue 4, December 2007, Pages 311-318].</ref>,
[[Нова Зеландия]]<ref>Korotayev A. V. [http://isce.edu/ISCE_Group_Site/web-content/ISCE_Events/Auckland_2007/Papers/Regular/046_Korotayev.pdf Compact Mathematical Models of the World System Development and Their Applicability to the Development of Local Solutions in Third World Countries] // Systemic Development: Local Solutions in a Global Environment / Ed. by J. Sheffield and K. Fielden. Auckland: ISCE Publishing, 2007. P. 101−114.</ref>,
[[Норвегия]]<ref>Legal System of the Middle Sabaean Cultural-Political Area // Acta Orientalia. 55 (1994), 42-54.</ref>,
[[Съединени американски щати|САЩ]]<ref> [http://www.mellenpress.com/mellenpress.cfm?bookid=6102&pc=9 '''World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations: A Cross-cultural Perspective''']. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2004; Korotayev A.V., Kazankov A.A. [http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=70 Regions Based on Social Structure: A Reconsideration // Current Anthropology 41/5 (2000): 668–690]; Korotayev A., Berezkin Yu., Kozmin A., Arkhipova A.[http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/journal_of_american_folklore/v119/119.472korotaev.pdf Return of the White Raven: Postdiluvial Reconnaissance Motif A2234.1.1 Reconsidered // <i><b>Journal of American Folklore</b></i> 119: 472–520].</ref>,
[[Турция]]<ref>Sociological Theory of Abd al-Rahman ibn Khaldun (1332–1406) as a Methodological Basis for the Mathematical Modeling of Political-Demographic Dynamics of Medieval Egypt // 38. ICANAS / Ed. by Zeki Dilek. Ankara: ICANAS.</ref>,
[[Украйна]] <ref>Some General Trends of Evolution of Social Relations in the Sabaean Cultural-Political Area // Manekin, R.V., ed., Methodology of Modern Humanitarian Research: Man and Computer. Donetsk: Historians' Association Press, 1991, pp. 42-45.</ref>,
[[Унгария]]<ref>[http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1 Origins of Islam: Political-Anthropological and Environmental Context. ''Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae''. 53/3–4 (1999): 243–276]</ref>,
[[Франция]]<ref>Variabilité des relations sociales chez les primates humains et non humains: à la recherche d'un paradigme general // Primatologie 3 (2000): 319–363.</ref>,
[[Чехия]]<ref>Was the "Traditional Sabaean Dynasty" of the 1st Century A.D. Really Sabaean? // Archiv Orientalni 62 (1994): 27-31.</ref>,
[[Швеция]]<ref>"Midwest-Amazonian" Folklore-Mythological Parallels? // Acta Americana 14/1 (2006): 5–24.</ref>,
[[Япония]]<ref>[https://www.academia.edu/10234294/Introduction_to_Social_Macrodynamics_in_Japanese_ Social Macrodynamics: Mathematical Models of the World System Development (丘雄二/訳「社会のマイクロダイナミクス:世界システムの成長とコンパクト・マクロモデル」) // The Journal of the Infosocionomics Society (情報社会学会誌). 2007. Vol. 2. Issue 1]</ref> и др.)[http://intersci.ss.uci.edu/wiki/index.php/Andrey_Korotayev#Korotayev.E2.80.99s_Full_List_of_Publications]. Основният труд на Коротаев е „[http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=37 Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны.]“ ([[2005]]).
 
== Избрани трудове ==
* [http://www.springer.com/us/book/9783319177793 ''Great Divergence and Great Convergence. A Global Perspective''] (Springer, 2015).
* Коротаев А.В. и др. [http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=1 Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития]. Изд. 3, сущ. перераб. и доп. М.: ЛКИ/URSS, 2010. — ISBN 978-5-382-01252-0.
* [http://www.escholarship.org/uc/item/9jv108xp A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis]. ''Structure and Dynamics''. Vol.4. #1. P.3-57.
 
== Бележки ==
{{reflist|23}}
 
{{Нормативен контрол|TYP=p|GND=131974432|LCCN=no93002023|VIAF=76454650|ISNI=0000 0000 3958 2790|SUDOC=101538413|BNF=cb13177215g}}
[[Категория:Родени в Москва]]
[[Категория:Родени през 1961 година]]
[[Категория: Родени на 17 февруари]]
[[Категория:Личности (Москва)]]