Разлика между версии на „Водорасли“

редакция без резюме
| excludes = [[Cyanobacteria]]<br />[[Plantae]]
}}
'''ВодораслитеТалусните растения''' още '''талусни растенияводорасли''' (на [[латински]] ''Algae'', в ед. ч. '''водорасло'''), са група '''нисши растения''' обединяваща няколко подгрупи спорови [[растения]], между които няма родствена връзка. Всички те са произлезли като самостоятелни групи преди около 1,8 милиарда години от първите водорасли. Съществуват около 30&nbsp;000 вида, в България – около 4&nbsp;000 вида. Понятието има повече екологично значение – показва, че всички тези [[Растение|растения]] живеят и растат във [[вода]]та. Всички водорасли са [[еукариот]]и и имат [[хлоропласт]]и. Повечето видове се причисляват към царствата [[протиста]] или [[Растение|растения]]. Водораслите включват [[Едноклетъчно|едноклетъчни]], многоклетъчни или колониални [[Организъм|организми]]. Обикновено към водорасли се отнасят подотделите:
 
* [[Зелени водорасли]]
 
== Характеристика ==
Водораслите са [[талус]]ни растения. Талусът им може да бъде с най-разнообразна форма - – нишковиден, пластинковиден или разклонен. Дължината му може да бъде от няколко сантиметра до няколко метра. Водораслите са много древна група растения, които обитават сладководни или солени водни басейни. Някои са се приспособили да живеят във влажни почви, кората на дърветата, влажни скали и др. Те могат да бъдат прикрепени към дъното на водните басейни чрез специални клетки или да са свободни плаващи.
 
Всички водорасли съдържат хлорофил и се хранят самостойно чрез фототсинтеза. Някои от тях не са зелени, а са обагрени в червено, кафяво или жълто-кафяво. Цветът им зависи от багрилото, което преобладава в хлоропластите им.
 
Различни групи водорасли обитават различни дълбочини във водните басейни. Зелените водорасли са светлолюбиви и живеят в по-плитките части на водемите. Кафявите водорасли са разпространени до 40-50 метра дълбочина, а най-дълбоко са червените водорасли - – до около 100 m дълбочина. Кафявите и червеноморските водорасли помагат при фотосинтезата. В най-големите дълбочини няма водорасли.
 
== Размножаване ==
Водораслите се размножават безполово и полово.
* '''Безполовото''' размножаване може да бъде вегетативно и чрез спори. Вегетативно размножаване става чрез накъсване на талуса на части. Всяка част дава начало на ново растение. Водораслите образуват и клетки за безполово размножаване - – спори.
* '''Половото''' размножаване се извършва с полови клетки по няколко начина. Най-простият начин е сливането на две клетки от талуса на два индивида. В този случай няма обособени полови клетки. Друг начин на полово размножаване е чрез сливане на еднакви по форма и големина подвижни полови клетки. Трети начин е чрез полови клетки с различна големина и устройство. След процеса оплождане се образува зигота. От нея се развива зародиш, а той образува ново растение.
 
== Многообразие на водораслите ==
=== Зелени водорасли ===
[[Зелени водорасли]] са със зелено обагрен талус. В клетките им преобладаващото багрило е хлорофилът. Талусът им има разнообразно устройство - – може да бъде нишковиден, пластинковиден или разклонен.
* морска салата (Ulva): устройство на талуса - – пластовиден; местообитание - – солени води. Обикновено е прикрепена към дъното, но се срещат и неприкрепени форми;
* спирален жабуняк (Spirogyra): устройство на талуса - – разклонена нишка с един лентовиден хлоропласт; местообитание - – свободно плаващи в сладководни води;
* хлорела (Chlorella): устройство на талуса - – едноклетъчен; местообитание - – навсякъде.
 
=== Червени водорасли ===
Главните доводи за перспективата за употреба са:
# Водораслите произвеждат до 100 пъти повече мазнини на единица площ в сравнение с други маслодайни култури ([[соя]], [[слънчоглед]], [[рапица]])
# Водораслите използват [[въглероден диоксид|въглеродния диоксид]] – главният причинител за парниковия ефект
# Водораслите изискват само слънчево греене и вода (която би могла да бъде и негодна за пиене)
# Водораслите не се конкурират с други култури – суровини за хранително-вкусовата промишленост
 
== Значение на водораслите ==
Водораслите синтезират хранителни вещества и обогатяват водните басейни с кислород. Така те осигуряват кислород и храна за животните, обитаващи водните басейни. Те участват активно в кръговрата на веществата в природата. Някои червени и кафяви водорасли имат приложение в хранителната и фармацевтичната промишленост.
 
== Външни препратки ==
* [http://nauka.bg/a/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8водорасли Повече за водораслите от сп. „Българска наука“]
* [http://biospot.bg/index.php?tab=home&page=news&lang=bg&topic=155 Морските водорасли - – най-достойни за титлата "СУПЕРХРАНА"„СУПЕРХРАНА“]
 
== Източници ==