Разлика между версии на „Нотариус“

600 байта изтрити ,  преди 4 години
редакция без резюме
'''Нотариус''' (от [[латински]] '''Notarius''' ‘notārius‘), съгласно [[Закон за нотариусите и нотариалната дейност|Закона за нотариусите и нотариалната дейност]] е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на [[Нотариалната камара]].
 
Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия. Районът му на действие съвпада с района на съответния районен [[Съд (право)|съд]].
 
==Латински нотариус и Публиченпубличен нотариус==
'''Нотариусът '''на Европейския континент е специално лице, отговарящо на определени критерии и условия. На тези лица съответната държава е делегирала извършването на специфични дейности, функции и услуги, в областта на гражданския оборот и гражданскоправните обществени отношения, с цел постигане на висока правна сигурност в отношенията между частните субекти (физически и юридически лица).
 
'''Нотариусът '''на Европейския континент е специално лице, отговарящо на определени критерии и условия. На тези лица съответната държава е делегирала извършването на специфични дейности, функции и услуги, в областта на гражданския оборот и гражданскоправните обществени отношения, с цел постигане на висока правна сигурност в отношенията между частните субекти (физически и юридически лица).
 
===Различия===
Нотариусът в [[Европа]] ''' [http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_notary Civil Law Notary] ''', се нарича още Латински''латински нотариус''. Тези нотариуси се различават коренно от Англосаксонскитеанглосаксонските нотариуси ''' [http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_public The Notary Public]''', които действат на територията на [[САЩ]] и [[Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия]], и на прилежащите й територии. <nowiki>{{</nowiki>[http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_notary Civil Law Notary]}}.
 
В [[Канада]] действат и двете системи, според провинцията и историческата й принадлежност – към [[Франция]] или [[Англия]].
Нотариусът в [[Европа]] ''' [http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_notary Civil Law Notary] ''', се нарича още Латински нотариус. Тези нотариуси се различават коренно от Англосаксонските нотариуси ''' [http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_public The Notary Public]''', които действат на територията на [[САЩ]] и [[Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия]], и прилежащите й територии. <nowiki>{{</nowiki>[http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_notary Civil Law Notary]}}
 
В [[Канада]] действат и двете системи, според провинцията и историческата й принадлежност – към [[Франция]] или [[Англия]].
 
'''Латинските нотариуси''', или наричани още '''Гражданскоправнитегражданскоправни нотариуси''', черпят своята власт от предоставените им от държавата функции. Подчиняват се единствено на закона, морала, независимостта и безпристрастността. Издадените и удостоверени от тях актове са със силата на държавен /публичен/ акт. {{[http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_notary Civil Law Notary]}}
 
За разлика от '''обществените [[англосаксонски]] нотариуси''', латинските нотариуси са висококвалифицирани, практикуващи юристи, които отговарят на много изисквания, като стаж, ценз, чисто съдебно минало, спечелен състезателен конкурс, държавна изпитна комисия, възраст, и др. {{[http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_notary Civil Law Notary]}}
 
'''Латинските нотариуси''' осигуряват пълна гама от юридически услуги, предвидени в законодателството на съответната държава.
Те изпълняват публична длъжност, но все пак работят на частна практика.
 
'''Англосаксонският публичен нотариус''' не е [[юрист]] и '''не е''' висококвалифициран специалист. Най-често за дейността им се получава срочен [[лиценз]], който би могъл да бъде подновен.
 
== Различия вмежду ролите на нотариусанотариус и адвоката  адвокат ==
'''Ролята на нотариуса''' е да бъде независим, неутрален и безпристрастен защитник на всички страни по едно нотариално производство. Задължение му е да съблюдава интересите на всички участници и тези на държавата, и общината.
 
Няма право да действа в полза и защита на едно лице, в ущърб на друго. Поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда.
Нотариусите като [[гилдия]] действат в обща цел – стабилност в правния мир и гражданскоправен оборот . Конкуренцията между нотариусите не трябва и не може да е финансова, а единствено в качеството на услугите, които те предоставят.
 
'''Ролята на адвоката''' е да защитава правата и интересите на конкретно лице или на група лица, които лица се наричат доверители и подзащитни.
 
От гледна точка на материалното и процесуално право  клиентите на адвоката са наречени: ищец, ответник, пострадал, обвиняем, подсъдим или изтърпяващ наказание. 
 
Поради пристрастната функция на адвокатската професия, интересите, професионалните навици и възгледи, в които професията възпитава, от гледна точка на традициите, практиката и [[Психология#.D0.A2.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0 .D0.BF.D1.81.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F|трудовата психология]], функциите на адвокатската професия '''не е прието да се съчетават с функциите и ролите''' на нотариусите, съдебните изпълнители (ЧСИ) и с др.
 
==Възнаграждение==
На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса.
 
НаТаксата нотариусаза нотариалната услугата се заплаща '''от клиента. Държавата не заплаща възнаграждение''' на нотариуса, коетоосвен в случаите, когато нотариусът се нарича '''нотариална такса'''съдия.
 
Съответната държава може да регулира или да не регулира тяхното '''възнаграждение''' с горна и/или долна граница, или изобщо да не регулира финансови параметри, при условията на свободно договаряне между клиент и нотариус.
Таксата за нотариалната услугата се заплаща от клиента. Държавата не заплаща възнаграждение на нотариуса, освен в случаите, когато нотариусът се нарича '''съдия'''.
 
Съответната държава може да регулира или да не регулира тяхното '''възнаграждение''' с горна и/или долна граница, или изобщо да не регулира финансови параметри, при условията на свободно договаряне между клиент и нотариус.
 
==Камари и организации==
Европейските нотариуси членуват по право в '''национални камари, национални съвети или организации'''. Членството е задължително. От своя страна тези камари членуват в '''Съюза на Латинските нотариуси''' ''' ''' {{[http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_notary Civil Law Notary]}}
 
==Наследяване и предаване на нотариалнатанотариална практика==
Европейските нотариуси членуват по право в '''национални камари, национални съвети или организации'''. Членството е задължително. От своя страна тези камари членуват в '''Съюза на Латинските нотариуси''' ''' ''' {{[http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_notary Civil Law Notary]}}
 
==Наследяване и предаване на нотариалната практика==
 
В Европа нотариалната практика се наследява при определени условия. Често се предава на следващото поколение квалифициран юрист или се прехвърля на дългогодишен служител. Съществуват родове, които са потомствени нотариуси от [[средновековието]], насам. Те са доверени, ценени и уважаване членове на обществото, стоят най-близо до гражданите; пазят техните интереси и документи.
 
Предаването на професията чрез тези методи е гаранция в професията да не навлизат лица, които не притежават нравствените и морални изисквания за нея, както и социален и професионален опит.
 
Така се създава приемственост  на архиви, клиенти, традиции и умения. 
 
==Историческо развитие на нотариуса в България==
След [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F] [[Освобождението на България]] ([[1878г1878 г.]]), и по-конкретно след 1885г1885 г., нотариалните действия се извършват от нотариуси и мирови съдии. <ref>Закон за нотариусите от 1885г1885 г.</ref> .
 
В различнитеразлични периоди - 1878-1944г1944 г., 1944-1948г1948 г. и след 1990г1990 г., до 1996 година, длъжностните лица, натоварени с тази дейност, са наричани - мирови съдии, околийски съдии, народни съдии, районни съдии и нотариуси (вж. '''Закон за нотариусите от 1885г1885 г.''' {{извод от кн. "Българско нотариално право", Дд-р Панчо Бешков}} <ref>[http://www.notaric.net/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 История на професията]</ref>).
След [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F] [[Освобождението на България]] ([[1878г.]]), и по-конкретно след 1885г., нотариалните действия се извършват от нотариуси и мирови съдии. <ref>Закон за нотариусите от 1885г.</ref>
 
По време на социализма, поради '''ограниченията''' в правото на собственост върху недвижимите имоти, същокакто и поради стеснения кръг от '''икономически отношения''' между физически (частни) лица ( [[физическо лице]] ), които са в съответствие с определенията на правото на собственост, дадени от '''социалистическата теория''', нотариалните сделки са в ограничено количество<ref>пак там</ref>. „Пак там“
В различните периоди - 1878-1944г., 1944-1948г. и след 1990г., до 1996 година, длъжностните лица натоварени с тази дейност са наричани - мирови съдии, околийски съдии, народни съдии, районни съдии и нотариуси. '''Закон за нотариусите от 1885г.''' {{извод от кн."Българско нотариално право", Д-р Панчо Бешков}} <ref>[http://www.notaric.net/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 История на професията]</ref>
 
През 801980-те години на [[20 век]], се наблюдава увеличаване на броя прехвърлителни сделки с МПС, съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата от 1973г1973 г., също в по-ограничени количества, доколкото по товаонова време гражданите са ималиимат достъп до пазара на леки автомобили. {{Христо Омарбалиев "Ръководство по нотариални действия", 1973г.}} „Пак там“
По време на социализма, поради '''ограниченията''' в правото на собственост върху недвижимите имоти, също и поради стеснения кръг от '''икономически отношения''' между физически (частни) лица ( [[физическо лице]] ), които са в съответствие с определенията на правото на собственост, дадени от '''социалистическата теория''', нотариалните сделки са в ограничено количество. „Пак там“
 
С увеличаване на '''гражданския оборот''' и на частноправните сделки през '''901990-те''' години на ХХ век, установената от [[социалистическата]] държава нотариална система, в частност '''Нотариалнитенотариалните служби''' към Районнитерайонните съдилища, са прекомерно натоварени да обслужат населението на големите градове, и да задоволят по този начин нарасналите му потребности, при условията на '''пазарна''' [[икономика]]. „Пак там“
През 80-те години на [[20 век]], се наблюдава увеличаване на броя прехвърлителни сделки с МПС, съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата от 1973г., също в по-ограничени количества, доколкото по това време гражданите са имали достъп до пазара на леки автомобили. {{Христо Омарбалиев "Ръководство по нотариални действия", 1973г.}} „Пак там“
 
Извършването на нотариалната [[реформа]] през 1996-1998г1998 г., е задължително условие, изискване и част от предприсъединителните условия за членството на [[Република България]] в [[Европейския съюз]]. [[Мотивите]] са да се облекчи и създаде предпоставка за развитие на обществените икономически отношения и пазар., Дада се създаде '''нотариус, равностоен на европейския''', който да не е зависим - т.е. да не е държавен служител., Дада е несменяем и гарантиран., Дада не се влияе от икономически фактори. Целта е нотариусът да е '''безпристрастен'''., Дада се подчинява '''единствено на закона'''., Услугитеуслугите на нотариуса да са по-достъпни. „Пак там“
С увеличаване на '''гражданския оборот''' и на частноправните сделки през '''90-те''' години на ХХ век, установената от [[социалистическата]] държава нотариална система, в частност '''Нотариалните служби''' към Районните съдилища, са прекомерно натоварени да обслужат населението на големите градове, и да задоволят по този начин нарасналите му потребности, при условията на '''пазарна''' [[икономика]]. „Пак там“
 
Извършването на нотариалната [[реформа]] през 1996-1998г., е задължително условие, изискване и част от предприсъединителните условия за членството на [[Република България]] в [[Европейския съюз]]. [[Мотивите]] са да се облекчи и създаде предпоставка за развитие на обществените икономически отношения и пазар. Да се създаде '''нотариус равностоен на европейския''', който да не е зависим - т.е. да не е държавен служител. Да е несменяем и гарантиран. Да не се влияе от икономически фактори. Целта е нотариусът да е '''безпристрастен'''. Да се подчинява '''единствено на закона'''. Услугите на нотариуса да са по-достъпни. „Пак там“
 
==Нотариусът в България днес==
От 1 октомври 1998 г. в България функционира т. нар. "Свободенсвободен Нотариатнотариат". От тази дата 327 свободни нотариуси започват работа в своите частни кантори.
 
В края на 1999 година, се състоисъстоява втори конкурс за нотариуси и още 120 души се вливат в редиците на свободните нотариуси в България.
От 1 октомври 1998 г. в България функционира т. нар. "Свободен Нотариат". От тази дата 327 свободни нотариуси започват работа в своите частни кантори.
 
В края на 1999 година, се състои втори конкурс за нотариуси и още 120 души се вливат в редиците на свободните нотариуси в България.
 
През 2004 година се състоисъстоява третиятретият конкурс за нотариуси, в резултат, на който нотариусите в Република България достигат 530.
 
Към 2012 година, нотариусите в Република България начисляватнаброяват над 600. <ref>[http://www.notary-chamber.org/history.html Сайт на Нотариална камара на Р. България]</ref>.
 
Всички нотариуси са членове по право и задължение в '''Нотариалната Камаракамара на Република България'''. Нотариалната камараТя е член на '''Международния съюз на латинските нотариуси'''.
===Нотариалната Камара===
 
С резолюция № 42 на Общото събрание на Нотариатите членове на Международния съюз на Латинския нотариат, на 19 октомври 2004 година, Нотариалната камара на Република България е приета за пълноправен член на съюза. „Пак там“
Всички нотариуси са членове по право и задължение в '''Нотариалната Камара на Република България'''. Нотариалната камара е член на '''Международния съюз на латинските нотариуси'''.
С резолюция № 42 на Общото събрание на Нотариатите членове на Международния съюз на Латинския нотариат, на 19 октомври 2004 година, Нотариалната камара на Република България е приета за пълноправен член на съюза. „Пак там“
 
==Печат на нотариуса==
Нотариалният печат се издава със Заповед на министъра на правосъдието, по образец. Съдържа '''надписа „Република България”''', което го прави част от '''Държавниядържавния печат''' на Републиката.
 
Българският нотариален печат е единственият нотариален печат в Европа без вложен в него национален символ или герб. Състои се единствено от буквени знаци и цифри. Има кръгла форма и определен диаметър. Без определен цвят. Може да бъде мокър, релефен или восъчен.
Нотариалният печат се издава със Заповед на '''Министъра на правосъдието''', по образец.
 
Мокрият отпечатък е задължителен по закон. Останалите са допълнителни и незадължителни. <ref>[http://www.lex.bg/members/notarius_stoyanova/page6.php Печат на нотариуса]</ref> .
Съдържа '''„Република България”''', което го прави част от '''Държавния печат''' на Републиката.
 
Българският нотариален печат е единственият нотариален печат в Европа без вложен в него национален символ или герб.
Състои се единствено от буквени знаци и цифри. Има кръгла форма и определен диаметър. Без определен цвят. Може да бъде мокър, релефен или восъчен.
Мокрият отпечатък е задължителен по закон. Останалите са допълнителни и незадължителни. <ref>[http://www.lex.bg/members/notarius_stoyanova/page6.php Печат на нотариуса]</ref>
 
==Разни==
Днес, „частен” е отпаднало от разговорното словосъчетанието „'''частен„частен нотариус'''”нотариус”. Законодателството борави с '''„нотариус”'''.
 
'''Професионалният празник''' на българските нотариуси е '''24 октомври'''. „Нотариалната Камара“
Днес, „частен” е отпаднало от разговорното словосъчетанието „'''частен нотариус'''”. Законодателството борави с '''„нотариус”'''.
 
'''Професионалният празник''' на българските нотариуси е '''24 октомври'''. „Нотариалната Камара“
 
== Източници ==
* [http://www.cdnq.org/ Нотариална камара на Квебек]
 
[[Категория:Юридически професии]]
 
 
 
[[Категория:Юридически професии]]
{{право-мъниче}}