Разлика между версии на „Марксистко-ленинска философия“

м
*Bottomore, Thomas, ed.. A Dictionary of Marxist Thought. Blackwell, 1991.
*Съставител Мунтян, Бернард, Карл Маркс/Фридрих Енгелс избрани произведения в десет тома, Партиздат/София 1985г.
* (1973) '''Марксистко-ленинска философия. Учебник за системата на партийната просвета. Четвърто преработено и допълнено издание.''' ''Авторски колектив (бел.ред. – научните звания са към онзи момент): доц. Цв. Манева, проф. Г. Гиргинов, проф. Ас. Кътов, доц. Ат. Маринов, доц. К. Томов, д. ф. н. Т. Вълов, доц. Цв. Василева, проф. П. Славов, доц. Н. Филчев, д. ф. н. Марко Марков, к. ф. н. М. Семов и Ст. Симеонова, проф. Н. Мизов и ст. н. с. Д. Павлов.'' „Партиздат“, С., 1973.
 
{{Превод от|en|Marxist philosophy|478660417}}
Анонимен потребител