Специална педагогика: Разлика между версии

м
редакция без резюме
Редакция без резюме
мРедакция без резюме
'''Специалната педагогика''' е клон от [[педагогика]]та, посветен на обучението на хора със специални нужди: от една страна с трудности в процеса на ученето, с моторни и сетивни нарушения, с [[умствена недостатъчност]] или проблемно развитие, а от друга страна - – с изключителни способности, които не са характерни за тяхната календарна възраст. Остарял термин за специална педагогика е дефектология.
 
== Направления на специалната педагогика ==
Още през 30-те години на 20 век се оформят и обосновават 6 основни направления (клонове) на дефектологията:
* сурдопедагогика - [[Слухови нарушения]]
* тифлопедагогика - [[Зрителни увреждания]]
* олигофренопедагогика - [[Интелектуална недостатъчност]]
* [[логопедия]] - гласови нарушения
* соматопедия - Физически увреждания
* етопедия - поведенчески отклонения
 
(В някои страни от бившия СССР, както и в целия "социалистически„социалистически лагер"лагер“ се е приемало, че науката [[логопедия]] също е част от специалната педагогика, тогава наричана "дефектология"„дефектология“. Според А. Георгиева, при смяната на системата и с присъединяването ни към [[ЕС]], логопедията в съответствие с научните тенденции в повечето развити страни би следвало да се разглежда като парамедицинска наука, която не е част от специалната педагогика.)<ref name="CPLOL">STANDING LIAISON COMMITTEE OF E.U.
*[[Слухови нарушения]]
*[[Зрителни увреждания]]
*[[Интелектуална недостатъчност]]
*Физически увреждания
*Множество увреждания
*[[Обучителни трудности]]
* Логопедия.
(В някои страни от бившия СССР, както и в целия "социалистически лагер" се е приемало, че науката [[логопедия]] също е част от специалната педагогика,тогава наричана "дефектология". Според А. Георгиева, при смяната на системата и с присъединяването ни към [[ЕС]], логопедията в съответствие с научните тенденции в повечето развити страни би следвало да се разглежда като парамедицинска наука, която не е част от специалната педагогика.)<ref name="CPLOL">STANDING LIAISON COMMITTEE OF E.U.
SPEECH AND LANGUAGE THERAPISTS AND LOGOPEDISTS (CPLOL). Revision of the Minimum Standards от http://cplol.eu/eng/Revised_Min_Standards_2007_la.pdf</ref>
<ref name="Антоанета Георгиева1"> Георгиева, Антоанета. Теоретични модели на езиковите
 
== Разпространение ==
 
Разпространение на различните увреждания, обект на специалната педагогика.
 
'''Интелектуална недостатъчност:''' 11 % от учениците в САЩ получават специално обучение и 1% от всички деца на училищна възраст са диагностицирани с “интелектуална„интелектуална недостатъчност”недостатъчност“. <ref name="Gargiulo">Gargiulo, R. M. (2006). Special education in contemporary society: Introduction to exceptionality (2nd ed.) (p. 162). Belmont, CA: Thomson Learning.</ref>
 
Три на всеки 100 човека в САЩ имат умствена изостаналост. Едно на всеки 10 деца, които са обект на специални педагогически грижи, имат някаква форма на умствено изоставане. <ref name="NICHCY8">National Information Center for Children and Youth With Disabilities (NICHCY). Mental retardation: Disability fact sheet No. 8 (FS8). August 8, 2005 от http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs8.pdf</ref>
'''Обучителните трудности''' са най-значителната категория от децата, обект на Специалната педагогика в САЩ – почти 50 процента от учениците, получаващи специални педагогически грижи. Според Министерството на образованието на САЩ, 5.7 % от популацията в училищна възраст имат обучителни трудности.
 
*Четене: Повече от половината ученици с обучителни трудности в САЩ имат проблеми с четенето.
*Математика: Около една четвърт от учениците с обучителни трудности в САЩ имат проблеми с математиката.
*Писане: Много ученици с обучителни трудности показват проблеми с писането, включително правописа, ръкописното писмо и писането на есета. Много от учениците с обучителни трудности имат проблеми с устното си изразяване.<ref name="Gargiulo" />