Разлика между версии на „Термостат“

 
==Начин на работа==
Термостата служи за това, да регулира една температура до зададенатаедна желана (зададена) и да я поддържа по-възможност константна. За да се изпълни тази задача, трябва да се измерва непрекъснато температурата за регулиранерегулираната температура. Когато между зададената и действителната (измерената ) температура се появи разлика, термостата трябва да се задейства в обратна на тази разлика посока. При сложните термостати типа на това задействане може да бъде пропорционално на разликата . Като резултат на това задействане, това отклонение се намалява или изчезва напълно. При термостата това действие може да бъде включването или изключване на нагревател , включването или изключването на охлаждане и други.
 
Едно задействане на термостата става или при изменение на зададената температура (нова настройка) или при изменение на действителната температура, вследствие например на изменение на околната температура в помещението. Звеното,което извършва сравнение между действителната и зададената стойност на температурата и задава стойността на управление се нарича регулатор. Включването на термостата става или при изменение на зададената температура или при изменение на действителната температура.
 
===Примери===
===Термостат(апарат)===
[[Файл:Ba-nifti-1998-control-solution-1.jpg|thumb|right|Проверка на температурата на термостата с помощта на термометър]]
'''Термостат''' е [[апарат]], в който се поддържа постоянна [[температура]]. Използва се основно за лабораторна работа.
 
Състои се от изолиран за топлината съд, съдържащ нагревателна среда – въздух, течност и др., в който постоянната температура се поддържа обикновено чрез автоматични регулатори. Термостати за ниска температура се наричат криостати. За термостати могат да се използват за кратко време и вани с фазово равновесие на нагревателната среда – кипене, размразяване и евтектични точки.<ref name="">Кратка Българска Енциклопедия-том 5</ref>