Конфликт: Разлика между версии

2 байтове добавени ,  преди 6 години
м
форматиране: 7x кавички, 4x нов ред, 3 интервала, тире (ползвайки Advisor.js)
м (Alexd премести „Конфликт“ като „Конфликт (процес)“)
м (форматиране: 7x кавички, 4x нов ред, 3 интервала, тире (ползвайки Advisor.js))
{{обработка|форматиране и структуриране}}
'''Конфликтът''' е сблъсък на интереси, действия, наставления, разбирания и др. Терминът е приложим от момента, в който е започнал конкретния сблъсък, произлиза от [[английски език|английския]] [[синоним]] за сблъсък ''Conflict''.
 
Когато сблъсъкът все още не е започнал, но съществуват предпоставки за неговото възникване, говорим за [[потенциален конфликт]]. С това означаваме, че вече съществуват ясни различия между определени интереси, действия, разбирания и др.
*уличен конфликт
*конфликт между общности
*конфликт вътре в общността - – обществен конфликт
*идеологически конфликт
*дипломатически конфликт
*религиозен конфликт
 
'''Терминът “конфликт”„конфликт“ произлиза от английския синоним на сблъсък “Conflict”„Conflict“. Той е приложим в мига, в който е констатиран конкретен сблъсък. сблъсък на интереси, действия, наставления, разбирания'''
 
Конфликтологията е сравнително нова, модерна и междудисциплинарна научна област, която изучава различни аспекти на социалните противоречия и стълкновения.
 
В различните речници и енциклопедии понятието “конфликт”„конфликт“ (лат. conflictus – стълкновение, сблъсък, произлиза от “con”„con“ – със и “fligo”„fligo“ – блъскам) се определя още и чрез сродните му или синонимни понятия: спор, съперничество, единоборство, борба, скандал, несъвместомост, конкуренция, разногласие, противопоставяне на интереси. Конфликт е стълкновението на поне две противоположности.
 
'''Конфликт в ежедневната лексика означава сблъскване на противоположни интереси, стремежи или възгледи'''. Житейското му тълкуване като спор, кавга, скандал се различава съществено от научната му интерпретация.
 
Социалдарвинистите приемат борбата за базисна характеристика при обяснението на конфликтите, възникващи между хората. Борбата се разбира като конфронтация или противопоставяне между индивиди или групи и може да се прояви под формата на физическо стълкновение между конфликтуващите страни.
 
Според К. Боулдинг чрез точен математически инструментариум, заимстван от теорията на игрите, могат да се изучават почти всички видове конфликти.
 
Според Е. Ериксън вътрешноличностните конфликти възникват като продължение на психосоциалните кризи, проявяващи се във всеки етап от жизненото развитие.
 
За Е. Фром причината и двигателят за възникване и протичане на социалните противоречия е т.нар. “синдром„синдром на разрушението”разрушението“, включващ в себе си алчност, егоизъм, агресивност и т.н.
 
Ч. Бренут търси причината за конфликта в нарушението по обективни причини “вътрешно„вътрешно равнище на личността”личността“.
 
Е. Маслоу твърди, че неудовлетворението на определени човешки потребности може да доведе до възникване на конфликт.
 
Според концепцията на конфликтуващите съзнания конфликтите се свързват с нееднаквото възприемане на обективната реалност, дължащо се на различните усещания, емоции, мисли, възприятия, интуиция.
 
По мнението на Т. Парсънз, конфликтите са заложени в самия процес на социализация, в хода на който човек се приобщава към общоприети норми и ценности, типични за съответната култура.
 
 
Е. Мейо е убеден, че човекът е социален организъм, ориентиран най-вече към груповата работа.
 
Според Р. Дарендорф конфликтите са неизбежна част от йерархичното организираната социална система и хората трябва да ги приемат и да се научат да ги регулират и контролират в някаква степен.
 
 
Представители на френската социологическа мисъл, между които А. Турен, приемат, че конфликтите не са противоречие или бунт, а са по-скоро социална форма за обществено самопроизводство, т.е. обществото се самоизгражда чрез конфликти и обществено движение.
 
 
[[Категория:Конфликти| ]]