Разлика между версии на „Древномакедонски език“

връщане
м (Македонците са говорили на дорийски гръцки диалект)
(връщане)
В голяма степен както върху произхода, така и върху историята и най-вече класификацията на древномакедонския език е пренесен съвременния спор около [[политически статус на македонския език|политическия статус на т.нар. македонски език]]. [[Република Гърция]], черпейки езикови аргументи в този контекст, приема [[македони|античните македони]] за [[елини]], т.е. за [[гърци]], което е спорно.<ref>E. Kapetanopoulos, «Alexander’s patrius sermo in the Philotas affair», ''The ancient world'' 30 (1999) 117—128. [http://www.history.ccsu.edu/elias/PhilotasPatriusSermo.pdf Online paper]</ref> До днес са се запазили около 150 древномакедонски словоформи, но единствено въз основа само на тях не може безспорно да се класифицира древномакедонския език към елинската, трайкийската или илирийската глупа езици е спадал, още повече, че [[тракийски език|тракийския]] и [[илирийски език]] също не са класифицирани и определени точно в родословното дърво на индоевропейските езици.
 
Според [[Омир]], по времето на [[троянската война]], територията на Македония била населявана от [[траки]]. Първите сериозни научни изследвания на древномакедонския език започват едва през 20 век на базата на сравнително-историческия лексикален метод. <ref>Otto Hoffmann: ''Die Makedonen, ihre Sprache und ihr Volkstum.'' Göttingen 1906. {{икона|de}}</ref> Въз основа на тези изследвания се достига до хипотезата, че древномакедонския има сродство с древногръцкия език, но има и съществени отлики във [[фонетика]]та. От друга страна следва да се има предвид, че още през 3 век пр.н.е. официален език в двора на древномакедонските царе е древногръцкия и на практика от запазилите се откъслечни фрази не може да се изгради обоснована хипотеза за общия произход на древномакедонския с който и да е от останалите палеобалкански езици.
 
== Македонците са говорили на Гръцки Дорийски Диалект а не Гръцки Еолийски: "Проклятието на Пелла"(4-ти век пр. Хр.) Музей на Пелла ==
''Впечатляващ факт е близостта на '''Македонски Дорийски Гръцки Диалект до Новогръцки''' а това става ясно от думите който са почти еднакви с тези на Новогръцки език с много малки разлики. Това практически означава, че някой кoйто владее Новогръцки език може спокойно ако прочете внимателно, да разбере '''проклятието на "Δαγίνα" от 4-ти век пр. Хр.''''' '''''"Проклятието на Пелла”''' е написано върху един оловен лист '''(4-ти век преди христа)''', който беше намерен през '''1986 година близо до Пела в Гръцка Македония.''' Този навит оловен лист беше поставен на един гроб в Пелла до дясната ръка на един починал мъж който се  казвал "Μάκρωνας" и така той щял да пренесе на "Δαίμονες", тоест на "Демоните", проклятието на една влюбена жена която се казвала "Δαγίνα" и е използвала починалия за тази цел. Обратно от досега научните тези че Македонците са говорели на '''Гръцки Еолийски Диалект''', езикът не е Еолийски а '''Дорийски Гръцки Диалект''' по-различен от другите '''Гръцки Дорийски Северни Диалекти (Локрики, Етолики, Фокидики, Тессалики, Ипиротики)''' както е вярвал '''Professor Olivier Masson''' който на '''Oxford Classical Dictionary''' пише:'' "Yet in contrast with earlier views which made of it {i.e. Macedonian} an Aeolic dialect (O.Hoffmann compared Thessalian) we must by now think of a link with North-West Greek (Locrian, Aetolian, Phocidian, Epirote). This view is supported by the recent discovery at Pella of a curse tablet (4th cent. BC) which may well be the first 'Macedonian' text attested (provisional publication by E.Voutyras; cf. the Bulletin Epigraphique in Rev. Et. Grec. 1994, no.413); the text includes an adverb "opoka" which is not Thessalian." (OCD, 1996, pp 905, 906).
 
''Впечатляващ факт е близостта на този '''Македонски Дорийски Гръцки Диалект до Новогръцки''' а това става ясно от думите който са почти еднакви с тези на Новогръцки език с много малки разлики. Това практически означава че някой кoйто владее Новогръцки езикможе спокойно да разбере проклятието (Κατάδεσμος) на "Δαγίνα" от 4-ти век пр. Хр., една влюбена жена която не се омъжила за "Διονυσοφών"който се отказал от нея и избрал "Θετίμα", тоест друга жена и казал на"Δαγίνα" че дори за "Θετίμα" да не бил влюбен за нея никога нямало да се ожени. Разликите между Македонски Дорийски гръцки диалект и Атически гръцки Диалект са анализирани по-на долу на английски език от '''Проф. James L. O’Neil, (University of Sydney):''''' '''''Това ясно доказва че Македонците са говорили на Дорийски Гръцки Диалект както правилно сме подозирали от Гръцките Имена на Македонците, който са открити върху стотици плочи в Северна Гръцка Македония.''''' ''Езиков Научен Анализ на "Проклятието на Пелла" от '''Проф.''''' '''James L. O’Neil, (University of Sydney)''' 
 
[http://history-of-macedonia.com/2009/03/20/scientific-analysis-of-the-pella-curse-tablet-james-oneil-university-sydney/]
 
'''''Проф. Johannes Engels of the University of Cologne''' е съгласен че „Проклятието на Пелла“ ни дава много сериозни основания да твърдим че Македонски език е бил '''Северо-западен Гръцки Диалект''': „Едно много инетерсно свидетелство е така нареченото „Проклятието на Пелла“. Това е един текст написан на '''Дорийски Гръцки и е бил открит през 1986'''.....Този текст може да се приеме като най-важното свидетелство за да подтвърдим тезата че  Македонски език е бил Северо-западен Гръцки Диалект и предимно Дорийски Диалект.''
 
''Professor Johannes Engels of the University of Cologne argues that the Pella curse tablet provides evidence to support that Macedonian was a North-West Greek dialect: "Another very important testimony comes from the so-called Pella curse tablet. This is a text written in Doric Greek and found in 1986 [...] This has been judged to be the most important ancient testimony to substantiate that Macedonian was a north-western Greek and mainly a Doric dialect."''
 
'''''"Проклятието на Пелла - Κατάδεσμος της Πέλλας" на Македонски Гръцки Дорийски Диалект (4-ти век пр. Хр.)'''''
 
1. [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
 
2. [ΝΑΙΚ]ΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΘΕΤΙΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑΤΤΙΘΕΜΑΙ ΜΑΚΡΩΝΙ ΚΑΙ
 
3. [ΤΟΙΣ] ΔΑΙΜΟΣΙ ΚΑΙ ΟΠΟΚΑ ΕΓΟ ΤΑΥΤΑ ΔΙΕΛΕΞΑΙΜΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΟΙΗΝ ΠΑΛLΙΝ ΑΝΟΡΟΞΑΣΑ
 
4. [ΤΟΚΑ] ΓΑΜΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΑ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΔΕ ΜΗ ΜΗ ΓΑΡ ΛΑΒΟΙ ΑΛΛΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΛΛ Η ΕΜΕ
 
5. [ΕΜΕ Δ]Ε ΣΥΝΚΑΤΑΓΗΡΑΣΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΑΛΛΑΝ ΙΚΕΤΙΣ ΥΜΩΝ ΓΙΝΟ
 
6. [ΜΑΙ ΦΙΛ]ΑΝ ΟΙΚΤΙΡΕΤΕ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΦΙΛ[Ο]Ι ΔΑΓΙΝΑΓΑΡΙΜΕ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΗΜΑ ΑΛΛΑ
 
7. [....]Α ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΙΝ Ο[Π]ΩΣ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ[Υ]ΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ ΚΑΚΩΣ ΘΕΤΙΜΑ ΑΠΟΛΗΤΑΙ
 
8. [....]ΑΛ[-].ΥΝΜ .. ΕΣΠΛΗΝ ΕΜΟΣ ΕΜΕ ΔΕ [Ε]Υ[Δ]ΑΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΓΕΝΕΣΤΑΙ
 
9. [-]ΤΟ[.].[-].[..]..Ε.Ε.Ω[?]Α.[.]Ε..ΜΕΓΕ [-]
 
'''''Превод на български:''' За свадбата на Θετίμα и Διονυσοφώντα пиша това проклятие, и за всичките други жени, вдовици и дeнствени, но най-много за Θετίμα, и възлагам на Μάκρωνα и демоните че само аз след като изкопая гроба и отвия и прочета от ново проклятието, само тогава да се женят за Διονυσοφώντα а не преди това и нека той никога да не се омъжи за друга жена, а само за менеи нека само аз остарея заедно с Διονυσοφώντα и никоя друга жена. Умолявам ви: покажете състрадание на вашата любима, любими демони, вашата Δαγίνα (; ), защото ме изоставиха всички мои любими, моля ви се пазете ме, всичко това да не се случи и по лош начин да изчезне Θετίμα а на мене дайте блаженство и вечност.''
 
=== '''Превод на новогръцки и на български''' ===
1. Για τον γάμο της [Θετί]μας και του Διονυσοφώντα γράφω την κατάρα, και για όλες τις άλλες γυ-
 
1. '''''За свадбата на Θετίμα и Διονυσοφώντα пиша това проклятие, и за всичките други же-'''''
 
2. [ναίκ]ες, χήρες και παρθένες, άλλα για την Θετίμα περισσότερο, και αναθέτω στον Μάκρωνα και
 
2. '''''-ни, вдовици и дeнствени, но най-много за Θετίμα, и възлагам наΜάκρωνα и'''''
 
3. [τους] δαίμονες ότι μόνον όταν ξεθάψω και ξετυλίξω και ξαναδιαβάσω
 
3. '''''демоните че само аз след като изкопая гроба и отвия и прочета от ново проклятието'''''
 
4. [τότε] τότε να παντρευτούν τον Διονυσοφώντα και όχι πριν και είθε να μην παντρευτεί άλλη γυναίκα, παρά μόνον εμένα
 
4. '''''само тогава да се женят за Διονυσοφώντα а не преди това и нека никога той да не се ожени за друга жена, а само за мене'''''
 
5. και είθε να γεράσω με τον Διονυσοφώντα και κανέναν άλλο. Ικέτιδά σας είμαι:
 
5. '''''и нека само аз остарея заедно с Διονυσοφώντα и никоя друга жена. Умолявам ви:''''' 
 
6. δείξτε ευσπλαχνία στην [ευνοούμενή] σας, αγαπημένοι δαίμονες, την Δαγίνα(; ), γιατί με εγκατέλειψαν όλοι οι αγαπημένοι μου
 
6. '''''покажете състрадание на вашата любима, любими демони, вашатаΔαγίνα (; ), защото ме изоставиха всички мои любими''''' 
 
7. παρακαλώ φυλάξτε με αυτά να μη συμβούν και με τρόπο κακό να χαθεί η Θετίμα
 
7. '''''моля ви се пазете ме, всичко това да не се случи и по-лош начин да изчезне Θετίμα'''''
 
8. και σε μένα δώστε ευδαιμονία και μακαριότητα.
 
8. '''''и на мене дайте блаженство и вечност'''''
 
== Източници ==