Разлика между версии на „Училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков““

редакция без резюме
'''Национално училищеУчилище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков"''' е средно училище в [[Пловдив]], което предоставя специализирано обучение по [[музика]] и [[балет]].
 
== История ==
Музикалното училище в Пловдив е открито на 5 юни 1945 г. като частно средно музикално училище, благодарение на активността на тогавашния Комитет за културно издигане на Пловдив и областта.
 
Основател на училището и пръв директор е известният цигулков педагог Трендафилцигуларят Т.Миланов, а сред първите преподаватели са: профИ. Иван Пеев, профА. Асен Диамандиев, Ангел А.Букурещлиев, Флоренция Ф.Русчева, Зорка З.Сайян, Аврам А.Литман, Анастас А.Маринкев, Милчо М.Петров, Селма С.Куруян и Василий В.Ананиевски. Първата учебна година е открита на 24 септември 1945 г.
 
На 24 юли 1946 г. Народното събрание приема закон (утвърден с указ № 128 от 1 април 1946) за превръщане на частното средно музикално училище в Пловдив в държавно. От февруари 1995 г. Средното музикално училище в Пловдивучилището носи името на големия български диригент маестродиригентa [[Добрин Петков]]. На 28 май 2004 г. е преименувано в Училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков”'''.
 
През изминалите 65 години от основаването на училището, до днес негови директори са били: Трендафил Т.Миланов, профА. Асен Диамандиев, Анастас А.Маринкев, профА. Анастас Славчев, Здравка З.Колева, д-р Андрей А.Андреев, доцЮ. д-р Юлиан Куюмджиев, Кунка К.Панчева.,a Понастоящемпонастоящем директор на музикалното училище е Нели Н.Попова-Коева.
 
== Обучение ==
Учебният процес се води в триетажна масивна сграда, която е [[публична държавна собственост]]. Училището разполага с достатъчен брой класни стаи, кабинети по специалниспециалнитe предмети, 2 камерни и 1 концертна зала, специализиранамузикалнa библиотека, 2 компютърни кабинета.
 
Днес музикалното училище в Пловдив предлага пълно и цялостно обучение в общообразователното и в класическотокласическо музикално образование (от 1 до 12 клас) по следните професии:
* «[[Музикален инструмент|музикант-инструменталист]]» със специални класовеспециалност по [[пиано]], [[цигулка]], [[виола]], [[виолончело]], [[контрабас]], [[класическа китара]], [[арфа]], [[флейта]], [[обой]], [[кларинет]], [[фагот]], [[саксофонтромпет]], [[валдхорнасаксофон]], [[тромпетвалдхорна]], цуг [[тромбон]], [[туба]], [[ударни инструменти]],[[пиано]],[[акордеон]], [[ударникласическа инструментикитара]];
* «музикант-вокалист» - специалност „Класическо пеене“ , от 2007 г.„Поп и Джаз пеене“, от 2011 г. "Народно пеене"
* «Балетист» - специалност „Класически танц“.
 
В училището са сформирани: струнен, симфоничен и духов оркестър, перкусионен, китарен и балетен ансамбъл и училищен хор, детски хор и оркестър. Към задължителното обучение спадат и специализирани часове по музикално-теоретични дисциплини.
 
ПреподавателскиятСред съставучителите нав училището включва високо квалифицирани и утвърдени педагози, сред които има 1 професор, 4 доктори по изкуствознание, 9 преподаватели с I-ви клас-квалификация и 9 с II-ри клас-квалификация. РедицаНякой от преподавателите в училищетотях са автори на научни разработкишколи и учебни пособияучебници.
 
== Възпитаници ==
От първия випуск през 1949 г. до днес общо завършилите Пловдивското музикално училище, възпитанициученици са над 3000 души. Много от тях впоследствиеТе се утвърждават в българската и световната музикална културареализират като- изтъкнати музиканти – педагозиучители, концертиращи изпълнителисолисти, оркестранти, певци, диригенти, музиковеди, и музикални редактори.
 
Възпитаниците на Пловдивското музикално училище са носители на много престижни награди от национални и международни конкурси. В резултат на художествено-творческата работа и на ученици, и на преподаватели училището развива активна концертна дейност, както в Пловдив, така и в цялата страна.
 
==Награди и постижения==
* училището е инициатор и организатор на 4 конкурса – Международен конкурс за камерна музика "Пловдив", Международен конкурс за ударни инструменти “Пендим” и(в миналото), Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти “Добрин Петков” и “Шуман – Брамс” за пианисти.
* Орден «Кирил и Методий» втора степен, 1970 г. с Указ №829 на Президиума на Народното събрание;
* Почетен знак на град Пловдив първа степен, 1996 г.; и 2005 г.
* 2 пъти носител на награда «Пловдив», 1996 г., 2004 г.;
* «Златна лира», 2000 г. от ръководството на СБМТД;
* грамота от Министерство на културата за принос в развитието на националната култура, 2005 г.;
 
* Почетен знак на Област Пловдив, 2005 г.
 
[[Категория:Средни училища в Пловдив]]