Разлика между версии на „Неврон“

111 байта изтрити ,  преди 4 години
м
 
== Класификация на невроните ==
* '''Според посокатаброй на провеждане :израстъците'''
*# '''Униполарни''' (псевдоуниполарни неврони или привидноуниполарни). От тялото на тези неврони излиза един израстък, който се разделя Т-образно на два израстъка, които имат функционална характеристика на дендрит (периферния) и аксон (централния). '''''Примери:''''' ''Такива неврони се намират в сетивните ганглии на гръбначномозъчните и черепномозъчните нерви и в мезенцефалното ядро на троичния нерв.''
*# '''Биполарни.''' Тези неврони имат два израстъка (функциониращи като дендрит и аксон), излизащи от двата полюса на неврона. '''''Примери:''''' ''Такива са биполарните клетки в ретината и във вестибуларния и кохлеарния ганглий на слуховоравновесния нерв.''
*# '''Мултиполарни''' - '''основният вид нервни клетки в нервната система'''. Притежават няколко дендрита и един аксон. '''''Примери:''''' '''''Мотоневроните''' (в предните рога на гръбначния мозък и в някои ядра на мозъчния ствол), '''звездовидните неврони''', '''пирамидните''' '''неврони''' (в кората на крайния мозък).''
* '''Според бройпосоката на израстъцитепровеждане :'''
*# '''Аферентни (Сензорни или сетивните)''' - провеждащи от периферията към центъра. Тук влизат '''униполарните''' и '''биполарните''' неврони (виж една идея по-долу).
*# '''Еферентни''' - провеждащи от центъра към периферията. Те са 3 вида:
*## '''Проекционни неврони (Голджи тип I).''' Имат дълъг аксон. Изпращат информация посредством аксоните си от една до друга област на ЦНС. Моторните неврони са такъв вид неврони, които имат мултиполарна форма и се намират се предимно в предните рога на гръбначния мозък и в моторните ядра на черепно-мозъчните нерви в ствола на главния мозък. Аксонът им образува нервно-мускулни синапси с напречнонабраздените скелетни мускулни клетки.
*## '''Следвъзлови вегетативни.''' Те се делят на симпатикови и парасимпатикови. Те инервират вътрешните органи, сърдечната мускулна тъкан, кръвоносните съдове, жлезите и др., чрез свободни нервни окончания.:
*### симпатикови
*## '''Невросекреторни неврони.''' Те са мултиполарни и са специалзирани в отделянето на невросекрет. Невросекреторните клетки са единствените, които чрез невровазални окончания отделят секрета си направо в кръвта. За това се разглеждат като ендокринни клетки, а веществата, които отделят— като неврохормони. Най-проучените невросекреторни клетки са в '''nucleus supraopticus''' и '''nucleus paraventricularis''' в [[Хипоталамус|хипоталамуса]]. Невросекретът се състои от хормоните [[окситоцин]] и [[вазопресин]], от транспортния пептид [[неврофизин]] и [[Аденозинтрифосфат|АТФ]]. Невросекреторните гранули се транспортират по аксоните на невросекреторните неврони посредством аксоналния ток и така достигат до аксоналните им окончания в неврохипофизата. Невросекреторните везикули се натрупват понякога в аксоните като образуват издувания наречени [[телца на Херинг]] (Herring).
*### парасимпатикови. Инервират вътрешните органи, сърдечната мускулна тъкан, кръвоносните съдове, жлезите и др., чрез свободни нервни окончания.
*## '''Невросекреторни неврони.''' Те са '''мултиполарни''' и са специалзирани в отделянето на невросекрет. Невросекреторните клетки са единствените, които чрез невровазални окончания отделят секрета си направо в кръвта. За това се разглеждат като ендокринни клетки, а веществата, които отделят— като неврохормони. Най-проучените невросекреторни клетки са в '''nucleus supraopticus''' и '''nucleus paraventricularis''' в [[Хипоталамус|хипоталамуса]]. '''Невросекретът''' се състои от хормоните [[окситоцин]] и [[вазопресин]], от транспортния пептид [[неврофизин]] и [[Аденозинтрифосфат|АТФ]]. Невросекреторните гранули се транспортират по аксоните на невросекреторните неврони посредством аксоналния ток и така достигат до аксоналните им окончания в неврохипофизата. Невросекреторните везикули се натрупват понякога в аксоните като образуват издувания наречени [[телца на Херинг]] (Herring).
 
* '''Според брой на израстъците'''
*# '''Униполарни''' (псевдоуниполарни неврони или привидноуниполарни). От тялото на тези неврони излиза един израстък, който се разделя Т-образно на два израстъка, които имат функционална характеристика на дендрит (периферния) и аксон (централния). '''Примери:''' Такива неврони се намират в сетивните ганглии на гръбначномозъчните и черепномозъчните нерви и в мезенцефалното ядро на троичния нерв.
*# '''Биполарни.''' Тези неврони имат два израстъка (функциониращи като дендрит и аксон), излизащи от двата полюса на неврона. '''Примери:''' Такива са биполарните клетки в ретината и във вестибуларния и кохлеарния ганглий на слуховоравновесния нерв.
*# '''Мултиполарни.''' Те са основният вид нервни клетки в нервната система. Характеризират с това, че от техния перикарион (тяло) излизат няколко дендрита и един аксон. Типични представители са мотоневроните в предните рога на гръбначния мозък и в някои ядра на мозъчния ствол. При звездовидните неврони, дендритите излизат в различни посоки, което е причина за тяхното наименование. Характерен тип за кората на крайния мозък са пирамидните неврони. Тялото им има пирамидна форма, като от върха му излиза върховият или апикалният дендрит, а от основата излизат няколко базални дендрита.
* '''Според форма и дендритно дърво:'''
*# '''пирамидни''' - тялото им има пирамидна форма. От върха му излиза върховият или апикалният дендрит, а от основата излизат няколко базални дендрита.
*# пирамидни
*# '''звездовидни''' - дендритите излизат в различни посоки,
*# '''крушевидни (неврони на Пуркиние)'''
*# '''притежаващи дендритни бодила''' - spiny
*# '''без дендритни бодила''' - aspinous
* '''Според дължина на аксона'''
*# Дългоаксонни'''дългоаксонни''' ([[Голджи I тип неврони]]). Аксонът излиза извън сивото вещество на ЦНС. Наричани също проекционни неврони.
*# Късоаксонни'''късоаксонни''' ([[Голджи II тип неврони]]) често имат ролята на интерневрони
* '''Според участието им в рефлексна дъга'''
*# сетивниетивни неврони
*# интерневрони (“релейни”). Te осъществяват връзката между невроните на една нервна верига. Самото им име показва, че са вметнати между два или повече други неврона. Имат къси аксони и са вид Голджи тип II неврони. Броят на интерневроните е най-голям в кората на крайния мозък и като цяло броят им в човешкия мозък е много по-голям в сравнение с всички останали животни.
*# моторни неврони (мотоневрони)
318

редакции