Разлика между версии на „Кромлех при Долни Главанак“

 
== Описание и особености ==
Култово съоръжение от вертикално положени големи, грубо оформени блокове от твърда вулканична скала ([[риодацит]]) с височина 1,50 – 1,70 m и средни размери при основата – 0,80 х 0,50 m. Блоковете образуват неправилна окръжност с диаметър около 10 m. In situ са запазени 9 блока, а три са паднали близо до мястото, което са заемали, още два или три липсват. Между вертикалните блокове хоризонтално са положени по-малки. В близост до основното съоръжение са открити два по-малки каменни кръга. Археологическото проучване установява културен пласт с дебелина 0,6-0,7 m с черен цвят и висока концентрация на археологически материали (керамика, животински кости, фрагменти мазилка, кремъчни конкреции). Повреме на археологическото проучване са открити и бронзова фибула, част от желязна фибула, бронзова игла и железни остриета от ножчета. Проучени са и двете по-малки съоръжения в м.Бунар алтъ, където са разположени всички култови обекти тип кромлех. Обектът е включен в Археологическата карта на България под № 1590055.<ref>Г. Нехризов. Тракийски култов мегалитен паметник (кромлех) при с. Долни Главанак. – Известия на Историческия музей в Хасково, кн. 2. 2004, стр. 123-140.</ref>
 
== Описание ==