Разлика между версии на „Кромлех при Долни Главанак“

редакция без резюме
 
== Откритие ==
Култовото съоръжение (кромлех) е разкрито по време на археологически разкопки през 1998 г. от доц.[[Георги Нехризов]], като днес е запазено в сравнително добро състояние<ref>[http://poseti.guide-bulgaria.com/SC/Haskovo/Madjarovo/Dolni_Glavanak/_id=184 Тракийско светилище Кромлех, Долни Главанак]</ref>.
 
== Описание и особености ==
Култово съоръжение от вертикално положени големи, грубо оформени блокове от твърда вулканична скала (риодацит) с височина 1,50 – 1,70 m и средни размери при основата – 0,80 х 0,50 m. Средната ширина на всеки от тях е около 1 m, дебелина 0,5 m. Отстоят един от друг на приблизително равни разстояния от около 90 cm. Блоковете ([[менхир]]и) образуват неправилна [[окръжност]] с диаметър около 10 m. In situ са запазени 9 блока, а три са паднали близо до мястото, което са заемали, още два или три липсват. Между вертикалните блокове хоризонтално са положени по-малки. В близост до основното съоръжение са открити два по-малки каменни кръга., Археологическото проучване установява културен пластсъответно с дебелинадиаметри 0,6-0,75 m с черен цвят и висока3 концентрация на археологически материали (керамика, животински кости, фрагменти мазилка, кремъчни конкреции)m. Повреме на археологическото проучванеТе са открити и бронзова фибула, частсъставени от желязна фибула, бронзова игла и железни остриета от ножчета. Проучени са и дветезначително по-малки съоръженияобли в м.Бунар алтъкамъни, къдетокоито сасе разположени всички култови обекти тип кромлех. Обектът е включен в Археологическата картаиздигат на Българияне подповече от 1590055.<ref>Г.20 Нехризов.- Тракийски30 култовcm мегалитеннад паметник (кромлех) при с. Долни Главанак. – Известия на Историческия музей в Хасково, кн. 2. 2004, стр. 123-140земята.</ref>
 
Археологическото проучване установява културен пласт с дебелина 0,6-0,7 m с черен цвят и висока концентрация на археологически материали (керамика, животински кости, фрагменти мазилка, кремъчни конкреции). Повреме на археологическото проучване са открити и бронзова фибула, част от желязна фибула, бронзова игла и железни остриета от ножчета. Проучени са и двете по-малки съоръжения в м.Бунар алтъ, където са разположени всички култови обекти тип кромлех. Обектът е включен в Археологическата карта на България под № 1590055.<ref>Г. Нехризов. Тракийски култов мегалитен паметник (кромлех) при с. Долни Главанак. – Известия на Историческия музей в Хасково, кн. 2. 2004, стр. 123-140.</ref><ref>[http://www.bulgariatravel.tv/landmark/get/380 Тракийски култов мегалитен кромлех - с. Долни Главанак]</ref>.
== Описание ==
Кромлехът представлява приблизителна [[окръжност]] с диаметър от около 10 m, съставена от вертикални каменни блокове. Средната ширина на всеки от тях е около 1 m, дебелина 0,5 m и височина 1,20 - 1,50 m. Отстоят един от друг на приблизително равни разстояния от около 90 cm. От тях запазени в изправено положение са 9, а три са паднали близо до мястото си. На места в промеждутъците между високите [[менхир]]и има ниски, които се издигат на не повече от 20 - 30 cm над земята<ref>[http://www.bulgariatravel.tv/landmark/get/380 Тракийски култов мегалитен кромлех - с. Долни Главанак]</ref>.
 
В непосредствена близост до кромлеха са два каменни кръга съответно с диаметри 5 m и 3 m. Те са съставени от значително по-малки обли камъни.
 
== Източници ==