Разлика между версии на „Антропологични и генетични проучвания на българите“

редакция без резюме
Интересни са публикациите и авторите, с които екипът генетици обосновава своите твърдения, по спорния въпрос за броя на прабългарите.<ref>През 70-те години на 7-ми век Аспарух преминава река Дунав с група от прабългари, която според късната хроника на Михаил Сирийски от 12 век, наброявала около 10,000 души. В тази връзка варират и оценките за числеността на дунавските прабългари, като някои учени приемат, че 10,000 е бил само броят на въоръжените мъже. Виж: The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, John V. A. Fine, Jr. University of Michigan Press, 1991, ISBN 0472081497, p. 68.; Васил Н. Златарски. История на Първото българско Царство. Епоха на хуно-българското надмощие с. 177 и сл.; Ал. Бурмов, Създаване на Българската държава с. 132.</ref> Парадоксалното е, че това не са академични, а научно-популярни публикации и същите не са с генетична или антропологична, а с историографска насоченост. Превратно е и самото тълкуване на цитираните източници. Така например, екипът на Гълъбов цитира книгата на историка проф. [[Румен Даскалов]] “Чудният свят на древните българи”, която всъщност е критика иронизираща подобни странни тези, развивани от други аматьори "прабългаристи".<ref>Румен Даскалов, Чудният свят на древните българи. [http://www.kultura.bg/bg/article/view/19185 Култура - Брой 1 (2663), 13 януари 2012 г.]</ref> В тази връзка, като обосновка са използвани и някои публикации на [[Петър Добрев]], чиито методи на работа са определяни в научните среди като „''свободна интерпретация на извори и паметници“''.<ref>[[Станислав Станилов|Станилов, Станислав]]. ''Другата археология'', София, 2006, ISBN 9543270198, Класика и стил, стр. 23.</ref> Въпреки, че екипът генетици цитира по този повод и публикацията на историка [[Божидар Димитров]] "12-те мита в българската история",<ref>[http://www.prostori.com/RIndex.jsp?counter_id=20&article_id=35&FormArticles_Page=1#Form Морев, Пр. Митовете на демитологизатора. – Простори, май 2006 г.]</ref> самият той ги обвинява в пълна липса на компетентност по кометираните въпроси.<ref>[http://www.novini.bg/news/160601-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html Божидар Димитров за изследване на БАН: Копелета, има пари за усвояване! 11.10.2013г. Новини.Бг.]</ref> Димитров заявява, че народността не е биологична категория, а историческа, и че българската народност е създадена въз основа на 53 народа, които са се влели в нея.<ref>[http://www.flagman.bg/article/53955 Флагман.бг, 11 Октомври 2013 г., Професори се карат за кости, гени и пари от Италия.]</ref>
 
Във връзка с априорната теза на екипа, че днешните българи са почти идентични с прабългарите, резултатите за модерната българска популация се екстраполират и към прабългарите, които се обявяват в изследванията за доказани индоевропейци и ''нетюрки''. Представените в съвременните българи източноазиатски и централноазиатски [[хаплотип]]и в размер на около 2%, са описани като безспорно доказателство за нетюркския произход на ''пра''българите.<ref>[http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=60322 Distribution of East Eurasian Y-Chromosome and Mitochondrial DNA Haplogroups across Eurasia: Insights into the Genetic Ancestry of Bulgarians.]</ref> Впоследствие е проведено и изследване на проби от древна ДНК от средновековни погребения, като те са взети от няколко некропола в страната. Изследвани са материали от два езически некропола (VIII - IX в.) в североизточна България - край Девня и с. [[Ножарево]], Силистренско, в които се предполага, че има и прабългарски погребения. Не е ясно как са идентифицирани точно те, тъй като във въпросните некрополи прабългарски са само около 30% от погребенията.<ref>[http://www.kroraina.com/bulgar/rashev_bg.html За произхода на прабългарите. Рашо Рашев (Шумен) (стр. 23-33 от Studia protobulgarica mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1992).]</ref> Изследвани са и материали от некрополи датирани от периода след покръстването и претопяването на прабългарския етнос (X - XI в.) Такъв е християнският некропол край Голямата базилика в Преслав. Такъв е и некропола в [[Туховища]], Благоевградско. Гълъбов обявява, че погребенията в Туховища са на [[Кубер]]ови прабългари. Анализирани са мутациите само на X-хромозомите[[митохондриална ДНК|митохондриалната ДНК]], т.е. по женска линия, като произходът се определя главно по мутациите на мъжкия, а не на женския ген, който дава доста по-оскъдна информация. Резултатите от пробите, в които не са установени източноазиатски [[хаплогрупи]], са представени като безспорно доказателство за ''нетюркския'' произход на прабългарите.<ref>[http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol/vol87/iss1/1/ Mitochondrial DNA Suggests a Western Eurasian origin for Ancient (Proto-) Bulgarians.]</ref> Академикът е обвиняван от колеги в спекулации и във връзка с други негови изследвания.<ref>За парите и "гнилите домати" в науката. проф. Иван Канев, [http://www.mediapool.bg/za-parite-i-gnilite-domati-v-naukata-news200566.html Медиапоол; 11 декември 2012 г.]</ref>
 
Според друг участник в екипи извършващи медицински генетични изследвания, проф. [[Иво Кременски]], специалист по [[Наследствени болести при човека|генетични заболявания]], когато говорим за произхода на българите, това трябва да е резултат на комплексен анализ. Подобни анализи следва да бъдат извършвани в контекста на археологически, исторически, лингвистични, културни и едва след това в контекста на генетични изследвания. Освен това според Кременски, самият генетичен анализ следва да бъде комплексен и да обхваща максимум параметри, както и резултатът да бъде коректно интерпретиран. За пример на лошо изследване с невярна интерпретация, Кременски сочи генетично изследване проведено преди няколко години в [[Памир]], което е обявено за доказателство за връзката на българите с местните народи и оттам с прабългарите.<ref>[http://dnes.dir.bg/news.php?id=6541326 Dir.bg, ДНК доказа, че не сме славяни, идваме от Памир, 9 юни 2010, Лилия Чалева.]</ref> Интерпретацията на Кременски е, че това изследване е проведено некоректно, няма научна стойност, а анализа на резултатите му говори точно за обратното на това, което се твърди в него. Грешката е не само в това, че е изследван генетичен материал от хора в едно населено място, които вероятно имат роднински връзки, или че са анализирани мутациите по женска линия, които не дават прецизна информация за произход, но и групата само от едно училище не може да бъде представителна, за да е доказателство за твърдяното, като и резултатите от теста не говорят за връзка на българите с изследваните памирци.<ref>[http://intrigi.bg/pin_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%98%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B5-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2_18956.htm Проф. Иво Кременски: Отдалечени сме от славяните, но това не значи, че нямаме славянска кръв, Intrigi.bg, 31.05.2014 г.]</ref> Според Кременски, българите са смесица основно на [[автохтонен|автохтонно]] население с различни племена и народи, които са преминавали през Балканите в хода на историята, или са се заселвали тук, на което се дължи и тяхната генетична хетерогенност.<ref>[http://pik.bg/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8-news273983.html Експерт: Българите най-близки генетично до румънци, гърци и унгарци, агенция ПИК; 18.01.2015 г.]</ref> От друга страна, Кременски твърди, че българите са сред най-старите обитатели на Европа, каквото и да означава това.<ref>[http://www.geo-bg.bg/nauka/b-lgarite-sa-naj-drevniyat-narod-v-evropa?page=2 GEO International, 2013, Максим Караджов, Българите са най-древният народ в Европа.]</ref>