Разлика между версии на „Антропологични и генетични проучвания на българите“

редакция без резюме
Съгласно друго изследване по автозомна ДНК от 2013 г. насочено върху степента на родство вътре в етносите от Европа и между отделните етноси на континента се установява, че хомогенността (т.е. степента на родство) във и между народите в Източна Европа е по-висока от тази между народите в Западна Европа. Установява се отчетлив, генетичен сигнал, който хомогенизира източноевропейците и който е сравнително нов. Като вероятна причина за хомогенността на Източна Европа, авторите на изследването сочат евентуално славянската или по-малко вероятно хунската миграции по време на [[Велико преселение на народите|Великото преселение на народите]]. Според авторите е налична силна генетична връзка например между българи, сърби, поляци и руснаци, като степента на родство между тези етноси е висока, което говори за неотдавнашен общ произход — отпреди около 1500 години.<ref>PLOS —The Geography of Recent Genetic Ancestry across Europe, Peter Ralph, Graham Coo, Мay 7, 2013 - DOI: 10.1371/journal.pbio.1001555</ref>
 
През 2015 г. международен друг международен екип от учени публикува резултатите от комплексно генетико-лингвистично изследване върху [[славяни]] и [[балти]], което разкрива защо източните и западните славяни си приличат, а южните се отличават от тях. Анализът е извършен в съответствие с три генни системи — [[Y-хромозома]], [[митохондриална ДНК]], и [[автозомна ДНК]]. В изследването се подчертава, че южните славяни са обменили много повече генетичен материал с античното балканско население, отколкото източните и западните славяни със заварените популации и затова южните славяни се различават значително от тях. Също така в южнославянския клъстер се очертават две групи популации, като между тях има преходна зона. Македонците и българите заедно с населението в днешна [[Източна Сърбия]] образуват отделна група в южнославянския клъстер. Същевременно хърватите, словенците и бошняците се групират заедно със сърбите от Босна и Херцеговина и Хърватско във втора самостоятелна група в същия клъстер. Сърбите от днешна [[Западна Сърбия]] и Войводина заедно с черногорците, заемат междинна позиция между двата южнославянски подклъстера. Подчертава се, също, че българите освен със своите славянски съседи са доста сходни и със своите балкански съседи като румънци, гърци и албанци. Изследването потвърждава, наличието на обединяващ генетичен сигнал сред славяноговорящото население на Източна Европа, който е сравнително нов.<ref>Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data, Oleg Balanovsky et al. [http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0135820 September 2, 2015DOI: 10.1371/journal.pone.0135820.]</ref>
 
== Научни спекулации в България==