Разлика между версии на „Корем“

м
== Безгръбначни животни ==
{{основна|Корем (насекоми){{!}}Корем}}
В описанието на безгръбначните животни се е утвърдил латинският термин ''абдомен''.
 
Той е изграден от серия вдлъбнати гръбни пластинки, известни като тергити и изпъкнали коремни пластинки, известни като стернити, всичките задържани от жилава разтегаема мембрана.
 
Абдоменът побира храносмилателната система и половите органи на насекомите. Съдържа единадесет сегмента при повечето насекоми, въпреки че единадесетият сегмент липсва при възрастните от най-високите разреди. Броят на тези сегменти варира от видове до видове, като броят на видимите сегменти е намален до седем при медоносната пчела. При ''Collembola''[[колемболи]]те (вилоскачкиCollembola) абдоменът има само шест сегмента.
 
За разлика от други членестоноги, при възрастните индивиди насекомите нямат крака на абдоменът, въпреки че ''Protura'' (безантенести) имат недоразвити кракоподобни израстъци на първите три абдоминални сегмента, а ''[[Archaeognatha]]'' имат малки, съединени „иглички”„иглички“, които в някои случаи се считат за недоразвити израстъци. Много лаврови насекоми, вкл. ''Lepidoptera'' (ципокрили) и ''Symphyta'' (листни оси) имат месести израстъци върху своите абдоминални сегменти, които им позволяват да се захващат върху ръбовете на листата, обикаляйки около тях.
 
== Вижте още ==