Разлика между версии на „Етническа група“

форматиране: 9x тире, интервал (ползвайки Advisor)
(форматиране: 9x тире, интервал (ползвайки Advisor))
'''Етническа група''', '''етнос''' или '''народност''', е обособила се група от хора, членовете на която се идентифицират един с друг въз основа на действително или предполагаемо общо наследство - – биологичен произход, история, раса, родствени връзки, религия, език, култура, територия, националност или външен вид. Членовете на етническата група осъзнават принадлежността си към нея, а хората извън нея признават нейната обособеност.
 
Религията е важен, но не задължителен елемент за обособяването на един етнос. Водещият, или още титулният етнос дава името както на държавата и на нацията, така и на езика.
 
== Същност, поява и развитие на етносите ==
Понятието етнос произлиза от гръцки „ἔθνος“, което означава народ, като първоначално понятието народ е било използвано като обобщаващо понятие без определено конкретно съдържание, като начин на живот на определена група хора или социална прослойка. В хронологичен план понятието или терминът ''„етнос“'' започва да се използва за разграничението на група хора или част от народа, или пък опазване на културното различие на даден народ над останалите.
 
Днес етносът може да бъде въприет като общност от хора, която е исторически обособила се на дадена територия, комуникира на разбираем за всички членове език, осъзнава различието си от останалите подобни общности и въприема своя [[етноним]] (названието на етноса). Високата подвижност (миграциите) на населението е способствала за разпокъсването на много етноси, които от своя страна са способствали за образуването на нови етнически групи. В тази връзка могат да се разграничат етнически образувания като:
 
== Процеси, водещи до формиране на етнос ==
* '''консолидация''' - – свързване на родствени, близки помежду си етноси в нация.
* '''миксация''' - – свързване на неродствени етноси в едно политическо обединение — – държава
* '''асимилация''' - – претопяване на един етнос (в повечето случаи по-малък и по-слаб) от друг — – по-голям и по-силен етнос. Асимилацията бива два вида — – естествена (смесени бракове) и насилствена — – забрана да се говори на езика на етноса, на децата да ходят на училище и др.
* '''геноцид''' - – физическото унищожаване на един етнос от друг. Геноцидът бива етнически, религиозен и др.
 
== Етнографската група ==
18 218

редакции