Разлика между версии на „Созопол (община)“

редакция без резюме
 
'''Община Созопол''' се намира в Югоизточна [[България]] и е една от съставните общини на [[Област Бургас]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината се намира в източната част на [[Област Бургас]]. С площта си от 526,97 km<sup>2</sup> заема 6-то място сред общини на областта, което съставлява 6,8% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на север – [[община Бургас]];
* на северозапад – [[община Камено]];
* на запад – [[община Средец]];
* на югозапад – [[община Малко Търново]];
* на юг – [[община Приморско]];
* на изток и североизток – [[Черно море]].
 
=== Релеф, води, природни и исторически забележителности ===
Релефът на общината е преобладаващо хълмист и ниско планински. Цялата община попада в най-северните разклонения на планината [[Странджа]]. Цялата югозападна част от територията ѝ се заема от северните склонове на странджански рид [[Босна (рид)|Босна]] с най-висока точка връх '''Босна''' (454 m), разположен в най-южната част на общината. На североизток се простират северните разклонения на [[Медни рид]] с връх Бакарлъка (376 m) и югоизточните склонове на ниския рид [[Росен баир]] с връх Голия баир (267 m). По долините на реките [[Факийска река|Факийска]] и [[Изворска река|Изворска]] има малки долинни разширения, най-големи от които са около селата [[Зидарово]] и [[Крушевец]]. Между [[Медни рид]] на югозапад и черноморското крайбрежие също има обширни равнинни участъци, удобни за селскостопанска дейност.
 
Цялата територия на общината попада в пределите на Черноморския водосборен басейн. Основните реки са: [[Факийска река|Факийска]] (долното течение) с десния си приток и [[Изворска река|Изворска]], вливащи се в язовир [[Мандра (язовир)|Мандра]], които отводняват цялата югозападна половина на общината. В южната ѝ част попада цялото горно течение на река [[Ропотамо]] и горното течение на левият ѝ приток Росенска река.
 
== Население ==