Разлика между версии на „Сунгурларе (община)“

редакция без резюме
 
'''Община Сунгурларе''' се намира в Югоизточна [[България]] и е една от съставните общини на [[Област Бургас]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината се намира в най-северозападната част на [[Област Бургас]]. С площта си от 794,967 km<sup>2</sup> заема 3-то място сред 13-те общини на областта, което съставлява 10,26% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на изток – [[Община Руен]];
* на юг – [[Община Карнобат]];
* на югозапад – [[Община Стралджа]] от [[Област Ямбол]];
* на запад – [[Община Котел]] от [[Област Сливен]];
* на север – [[община Върбица]] и [[Община Смядово]] от [[Област Шумен]].
 
=== Релеф, води ===
==== Релеф ====
Релефът на общината е разнообразен – равнинен, ниско и средно планински. Централната и югоизточна част е заета от обширното [[Карнобатска котловина|Сунгурларско поле]], което представлява северозападно разклонение на [[Карнобатска котловина|Карнобатската котловина]]. По перифериите на общината са разположени склоновете на пет планини, явяващи се части на [[Стара планина|Източна Стара планина]]. На север от долината на [[Луда Камчия]], до границата с [[Шуменска област]] и източно от [[Върбишки проход|Върбишкия проход]] се простират южните склонове на [[Върбишка планина]] с най-висока точка връх Калето 599 m, източно от прохода. Най-северозападния ъгъл на общината на запад от [[Върбишки проход|Върбишкия проход]] е зает от югоизточните склонове на [[Котленска планина]] с най-висока точка връх '''Каракус''' 1046 m, най-високата точка на общината. На запад от [[Карнобатска котловина|Сунгурларското поле]], между долините на реките [[Луда Камчия]] на север и [[Мочурица]] на юг се издигат най-източните части на [[Стидовска планина]] (връх Крайната могила 534 m). В най-източната част, южно от долината на [[Луда Камчия]] се простират най-западните разклонения на [[Карнобатска планина]] с връх Илийца (684 m). И накрая, в най-южната част, в завоя на река [[Мочурица]] се простират северните склонове на ниския старопланинския рид [[Терзийски баир]] с връх Кръста (472 m). Най-ниската точка на общината е 138 m н.в., намираща се в коритото на река [[Луда Камчия]], източно от село [[Завет (село)|Завет]].
 
==== Води и водни ресурси ====
Територията на Община Сунгурларе попада в два водосборни басейна: на север Черноморския, на юг Беломорския. Главният вододел върви по билото на [[Стидовска планина]], минава през [[Карнобатски проход|Карнобатския проход]] и продължава по билото на [[Карнобатска планина]]. Към Черноморския водосборен басейн се отнася средното течение на река [[Луда Камчия]], която навлиза в общината от запад при село [[Дъбовица]], тече в източна посока между [[Котленска планина|Котленска]] и [[Върбишка планина]] на север и [[Стидовска планина|Стидовска]] и [[Карнобатска планина]] на юг и напуска общината източно от село [[Завет (село)|Завет]]. Най-големият ѝ приток, вливащ се в нея на територията на общината е [[Медвенска река]] (ляв). На река [[Луда Камчия]] е изграден големият язовир [[Камчия (язовир)|Камчия]], водите на който се използват предимно за водоснабдяване на множество населени места в Югоизточна България. Южната част на общината е заета от басейна на река [[Мочурица]] (ляв приток на [[Тунджа]]), която отводнява южните склонове на [[Стидовска планина|Стидовска]] и [[Карнобатска планина]] и северните склонове на [[Терзийски баир]] и цялото [[Карнобатска котловина|Сунгурларско поле]]. Освен големия язовир [[Камчия (язовир)|Камчия]] в общината са изгаредни и множество микроязовири, които осигуряват вода за напояване за земеделските култури основно в [[Карнобатска котловина|Сунгурларско поле]]. В най-западната част на общината, западно от село [[Скала (Област Бургас)|Скала]], на билото на [[Стидовска планина]] се намира естественото [[Скаленско езеро]].
 
== Население ==
|align="left"| Не отговорили || 1&nbsp;686 || 13.42
|}
 
 
=== Населени места ===