Разлика между версии на „Кримскотатарски език“

м
форматиране
м
м (форматиране)
 
== История ==
3-теТрите кримско-татарски диалекта са се оформили през Средновековието[[Средновековие]]то въз основа на кипчакските[[Къпчакски език|къпчакските]] и [[Огузки езици|огузките]] говори на тюркоезичното население на Крим. Големите разлики между диалектите са следствие от сложния етнически произход на кримските татари, които са смесица от тюркски и нетюркски народи.
 
Съвременният кримско-татарски език възниква в края на 19 век покрай дейността на просветителя [[Исмаил Гаспрински]]. Неговата дейност дава възможност на кримско-татарската култура да се възроди след вековете на упадък, последвали включването на Крим в състава на [[Руска империя|Руската империя]]. Гаспрински фактически създава книжовния кримско-татарски език, който за разлика от съвременния се базира на южния огузки диалект.
 
През 1928 г. проведената в Крим лингвистична конференция взима решение за създаване на нов книжовен език въз основа на централния диалект, защото именно той е най-разпространен и е еднакво разбираем за останалите 2два диалекта. Именно този втори книжовен език, чиято кодификация започва през 1920-те години, се използва най-общо казано и до ден днешен.
 
== Оспорвана принадлежност ==
Традиционно кримско-татарският език е включван в кипчакскокъпчакско-половецката подгрупа на кипчакскитекъпчакските езици, в която са също и [[Карачаево-балкарски език|карачаево-балкарският]], [[Кумикски език|кумикският]] и [[Караимски език|караимският]] език. Обаче, както вече се спомена, централниятЦентралният диалект, който оформя съвременния книжовен език, заема междинно положение между кипчакскитекъпчакските и огузките езици и затова такава класификация не е съвсем правилна.
 
== Диалекти ==
*Южният (ялъбойски) диалект принадлежи към огузкия клон и е много близък до [[турски език|турския]], като се различава от литературния турски не повече, отколкото някои чисто турски диалекти. Сред особеностите на този диалект са и значителният брой [[Гръцки език|гръцки]] и [[Италиански език|италиански]] заемки.
 
*Степният (северен, ногайски) диалект, на който говорят [[ногаи]]те, принадлежи към кипчакскатакъпчакската група и е сроден с карачаево-балкарския, [[Ногайски език|ногайския]] и кумикския език. На степния диалект говорят кримските татари в [[Румъния]] и [[България]] и мнозинството от кримските татари в [[Турция]].
 
*Най-разпространеният, централен или татски диалект, на който говорят в планинската и предпланинската част на полуострова, е междинен. Той има както кипчакскикъпчакски, така и огузки черти и на тяхна основа се създава съвременният книжовен кримско-татарски език. Независимо от съществената прилика с огузките езици, централният диалект е пряк продължител на [[кумански език|куманския език]], говорен на полуострова през 14 век (на него е написан Куманският кодекс (Codex Cumanicus)).
 
== Писменост ==