Разлика между версии на „Неправителствена организация“

({{xx икона}} → {{икона|xx}})
Освен стопанските има и други организации (политически, синдикални, религиозни и пр.), чиято дейност обикновено се регулира с отделно законодателство.
 
== НеправителствениНеправителствените организации в България ==
{{Списък на неправителствените организации в Република България|}}
От 1949 до 1989 г. такива организации в България не съществуват, защото всичко е подчинено пряко или косвено на установилата се власт на [[БКП]] и [[БЗНС]]. Своето развитие НПО започват след демократичните промени между 1989 и 1991 г., когато е приета Конситуцията на Република България
 
Дейността на НПО в България понастоящем се регламентира от специалния ''Закон за юридическите лица с нестопанска цел'', публикуван в „[[Държавен вестник]]“, бр. 81 от 06.10.2000 г., в сила от 01.01.2001 г., с последно изменение от 05.06.2009 г.