Отваря главното меню

Промени

* ''Съчинения''. Т. III. Публицистични статии. София, 1915 [[iarchive:schineniia03drin|pdf]]
* '' Поглед върху произхождението на българския народ и началото на българската история.'', Пловдив-Русчук-Велес, 1869 [http://ia700400.us.archive.org/27/items/pogledvrukhproi00dringoog/pogledvrukhproi00dringoog.pdf pdf]
* ''Исторически преглед на Българската църква от самото ѝ начало и до днес.'', Виена, 1869 [[iarchive:istoricheskipreg00drinpogledvrukhproi00dringoog|pdf]]
* ''Заселение Балканскаго полуострова славянами'' (1872)
* ''Южные славяни и Византия в Х веке.'' – Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1875, № 3, III. Материалы славянские, 1-152, [http://rapidshare.com/#!download|575l35|175442197|COIDR_1875_3_Harward.pdf|35468 pdf]
Анонимен потребител