Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
| [[Ведрово]] || align="right" | 107 || align="right" | 14,623 || Казалък ени махле, Казалък, Зайчари || [[Манолич]] || align="right" | 1211 || align="right" | 104,797 || |
|-
| [[Везенково]] || align="right" | 429 || align="right" | 43,179 || Кадър факлии || [[Подвис (Област Бургас)|Подвис]] || align="right" | 519 || align="right" | 55,751 || Гьокчервен
|-
| [[Велислав]] || align="right" | 144 || align="right" | 18,279 || Фелкач || [[Прилеп (Област Бургас)|Прилеп]] || align="right" | 634 || align="right" | 30,105 || Добрал
|-
| [[Вълчин]] || align="right" | 389 || align="right" | 16,139 || Куркоджа, Курт коджа || [[Пчелин (Област Бургас)|Пчелин]] || align="right" | 54 || align="right" | 9,947 || Таш аръ
 
== Административно-териториални промени ==
* Указ № 554/обн. 29.10.1890 г. – преименува с. Черкешлии на с. Фердинандово;
* МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Исуплии на с. [[Бероново]];
:: – преименува с. Кадър факлии на с. [[Везенково]];
:: – преименува с. Барък на с. [[Завет (село)|Завет]];
:: – преименува с. Казалък ени махле на с. Казалък;
:: – преименува с. Ени махле на с. [[Лозица (Област Бургас)|Лозица]];
:: – преименува с. Кая баш на с. [[Скала (Област Бургас)|Скала]];
:: – преименува с. Терзелии с. [[Терзийско (Област Бургас)|Терзийско]];
:: – преименува с. Ени кьой на с. [[Черница (село)|Черница]];
:: – преименува с. Абдал кьой на с. [[Чубра]];
* МЗ № 3775/07.12.1934 г. – преименува с. Мура дере на с. Змеево;
:: – преименува с. Камчи махле на с. [[Камчия (село)|Камчия]];
:: – преименува с. Морафта на с. Морава;
:: – преименува с. Кърджилар на с. Поляк;
:: – преименува с. Таш аръ на с. [[Пчелин (Област Бургас)|Пчелин]];
:: – преименува с. Дере кьой на с. Речка;
:: – преименува с. Салихлер на с. Смочево;
* МЗ № 1695/обн. 27.09.1937 г. – заличава с. Речка;
* МЗ № 3287/обн. 11.10.1938 г. – преименува с. Казалък на с. Зайчари;
:: – преименува с. Комарево на с. [[Лозарево]];
* МЗ № 1189/обн. 25.03.1947 г. – преименува с. Фердинандово на с. [[Славянци]];
* между 1946 и 1956 г. – с. Поляк е заличено без административен акт поради изселване;
* Указ № 107/обн. 13.03.1951 г. – преименува с. Хотал на с. Подем;
* Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – забичава селата Морава и Подем и ги обединява в едно населено място – с. [[Съединение (Област Бургас)|Съединение]];
* Указ № 129/обн. 11.04.1961 г. – преименува с. Горица на с. [[Горово (Област Бургас)|Горово]];
* Указ № 466/обн. 28.08.1964 г.:: – преименува с. Зайчари на с. [[Ведрово]];
* Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. [[Сунгурларе]] за с.гр.т. [[Сунгурларе]];
* Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – признава с.гр.т. [[Сунгурларе]] за гр. [[Сунгурларе]];
* Указ № 1521/обн. 24.10.1975 г. – заличава селата Змеево, Рупча и Смочево и присъединява землищата им към с. [[Подвис (Област Бургас)|Подвис]] (на Змеево и Рупча) и към с. [[Манолич]] (на Смочево);
* Указ № 1060/обн. ДВ бр.43/02.06.1978 г. – преименува с. Фелкач на с. [[Велислав]];
:: – преименува с. Шехово на с. [[Дъбовица]];
* Указ № 268/обн. 13.08.2002 г. – отделя с. [[Огнен]] и землището му от община Сунгурларе и го присъединява към [[община Карнобат]];
* Реш. МС № 94/обн. ДВ бр. 18/22.02.2013 г. – заличава селата [[Балабанчево]] и [[Каменско]] и присъединява землищата им съответно към гр. [[Сунгурларе]] и с. [[Манолич]];