Разлика между версии на „Руско-шведски войни“

1495–97
м (Московска компания)
(1495–97)
 
 
Въоръжените конфликти между силите на [[Русия]] и [[Швеция]] датират от XII век и включватпротичат в следните кампании:
{| class="sortable wikitable"
 
|'''Война'''
|'''Бележки'''
|'''Периодизация'''
|-
|'''[[Шведско-Новгородски войни (1142-1445)|Шведски кръстоносни походи]]'''
|Серия кампании за контрол над [[Ладожко езеро|ладожкия]] търговски път към [[Византия]].
|1142-1445
|-
|'''[[Руско-шведска война (1495–97)|Руско-шведска война]]'''
|Съюз на [[Иван III|Иван Велики Московски]] и [[Йохан Датски]] срещу [[Ханза]]та и Швеция.
|1495–1497
|-
|'''[[Руско-шведска война (1554—1557)|Шведски поход]]'''
|[[Карелски провлак|Трансграничен]] търговски спор, възникнал след основаването на [[Московска компания|Московската компания]].
|1554—1557
|-
|'''[[Ливонска война]]''' (1558–82)
|FoughtВойна forза controlконтрол ofнад Old[[Ливония|териториите Livoniaна]] in the territory of present-dayднешни [[Естония|Estonia]] andи [[Латвия|Latvia]].
|1558–1582
|-
|'''[[Руско-шведска война (1590—1595)|Четвърта Руско-шведска война]]'''
|Russo-Swedish War (1590–95)
|InstigatedРазпалена byот [[Борис Годунов|Boris Godunov]] inза theзавладяване hopeна ofзагубената gainingпрез theпредната territoryвойна of the[[Шведска Duchy of EstoniaЕстония|Естония]].
|1590—1595
|-
|'''[[Поход на Делагарди (1609-1610)|Поход на Делагарди]]'''
|De la Gardie Campaign (1609-1610)
|Шведска военна кампания през [[Смутно време|Смутните времена]] за ин[[трон]]изиране на [[Василий IV]].
| A military campaign to put [[Василий IV|Vasili IV]] on the Russian throne. Part of the Polish–Muscovite War (1605–18). The campaign can be considered a prelude to the Ingrian War.
|1609-1610
|-
|'''[[Ижорска война (1610-1617)|Ижорска война]]'''
|Ingrian War (1610-17)
|Конфликт след разпада на [[Руско-полска война (1609—1618)|руско-шведския съюз срещу Речпосполита]], след който Русия губи балтийски излаз, а Швеция [[Шведска империя|навлиза в златен век]].
|Including an attempt to put a Swedish duke on the Russian throne.
|1610-1617
|-
|Part of the '''[[Малка северна война|Second Northern War]].'''
|Russo-Swedish War (1656–58)
|Развива се като ескалация на [[Руско-полска война (1654—1667)|полската гражданска война]] и води до [[Шведски потоп|Шведския потоп]].
|Part of the [[Малка северна война|Second Northern War]].
|1656–1658
|-
|'''[[Велика северна война|GreatГоляма Northernсеверна Warвойна]]''' (1700–21)
|Русия на [[Петър Велики]] успява да измести Швеция като водеща балтийска сила.
|Conflict in which a coalition led by the Tsardom of Russia successfully contested the supremacy of the Swedish Empire in northern Central Europe and Eastern Europe.
|1700–1721
|-
|'''[[Шведско-руска война (1741—1743)|Война на Шапките]]'''
|Russo-Swedish War (1741–43)
|Избухва в резултат на стремежа на шведската партия на Шапките да възвърне загубените през предищната война територии.
|Also known as the Hats' Russian War.
|1741—1743
|-
|'''[[Шведско-руска война (1788—1790)|Втора Шведско-руска война]]'''
|Russo-Swedish War (1788–90)
|Повторен опит на Швеция да си възстанови загубеното, но с подкрепата на международна коалиция.
|known as Gustav III's Russian War in Sweden, and [[Екатерина II|Catherine II]]'s Swedish War in Russia.
|1788—1790
|-
|Finnish'''[[Финска Warвойна (1808–1809)|Финска война]]'''
|Последната война, довела до откъсване на [[Велико княжество Финлндия|Финландия]] от Шведската империя в полза на [[Руско царство|Русия]] и политически промени в Швеция.
|Resulted in the eastern third of Sweden being established as the autonomous Grand Duchy of Finland within the Russian Empire.
|1808–1809
|}
 
== SeeВижте alsoсъщо ==
* [[Северни войни|Northern Wars]]
* [[Руско-полски войни]]
* Russo-Polish War
* [[Руско-турски войни|Russo-Turkish War (disambiguation)]]
* [[Руско-персийски войни]]
* Russo-Persian Wars (disambiguation)
* Russo-Finnish wars