Разлика между версии на „Елена (община)“

! width="320" bgcolor="yellow" | Забележка (старо име)
|-
| [[Аплаци]] || align="right" | 303 || align="right" | 11,881- || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Константин (село)|Константин]] || align="right" | 1 || align="right" | -32,435 || Ахмедлии
|-
| [[Багалевци]] || align="right" | 539 || align="right" | 33,670- || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Косевци]] || align="right" | 823 || align="right" | 22,619- || в з-щето на с. [[Дрента]]
|-
| [[Бадевци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Средни колиби]] || [[Костел]] || align="right" | 276 || align="right" | 656,015151 ||
|-
| [[Баевци (Област Велико Търново)|Баевци]] || align="right" | 893 || align="right" | 22,497- || в з-щето на с. [[Шилковци]] || [[Котуци]] || align="right" | 8 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Баждари]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]] || [[Крилювци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Балуци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Крумчевци]] || align="right" | 241 || align="right" | 30,849- || Вейзлери, Крумчовци, в з-щето на с. [[Константин (село)|Константин]]
|-
| [[Беброво]] || align="right" | - || align="right" | -49,087 || || [[Лазарци]] || align="right" | 5 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Бейковци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Лесиче]] || align="right" | 152 || align="right" | 15,256- || Тилкилери, в з-щето на с. [[Майско]]
|-
| [[Берковци]] || align="right" | 3 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Средни колиби]] || [[Майско]] || align="right" | 48 || align="right" | -27,456 || Тузлу алан
|-
| [[Блъсковци]] || align="right" | - || align="right" | -20,103 || || [[Марафелци]] || align="right" | 365 || align="right" | 19,433- || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Богданско]] || align="right" | 41 || align="right" | 8,717- || Сюлюменчовци, в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Мариновци (Област Велико Търново)|Мариновци]] || align="right" | 620 || align="right" | 41,868- || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Бойковци]] || align="right" | 68783 || align="right" | 3017,379498 || Реселии || [[Марян]] || align="right" | - || align="right" | -10,266 ||
|-
| [[Босевци]] || align="right" | 118 || align="right" | 20,102- || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Махалници]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]]
|-
| [[Брезово (Област Велико Търново)|Брезово]] || align="right" | 136 || align="right" | 19,542- || в з-щето на с. [[Палици]] || [[Мийковци]] || align="right" | 236 || align="right" | 2943,841401 ||
|-
| [[Бръчковци]] || align="right" | 1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Миневци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Палици]]
|-
| [[Буйновци]] || align="right" | 696 || align="right" | 1456,829843 || || [[Мирчовци]] || align="right" | 3 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Бялковци]] || align="right" | 40 || align="right" | 40,831- || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Мъртвината]] || align="right" | 823 || align="right" | 24,755- || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Валето]] || align="right" | 179 || align="right" | 36,739- || в з-щето на с. [[Костел]] || [[Недялковци]] || align="right" | 7 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Велковци (Област Велико Търново)|Велковци]] || align="right" | 38 || align="right" | 31,885- || в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Нешевци]] || align="right" | 138 || align="right" | 14,767- || Нешовци, в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Велювци]] || align="right" | 6 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]] || [[Николовци]] || align="right" | 539 || align="right" | 33,450- || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Веселина (Област Велико Търново)|Веселина]] || align="right" | 30 || align="right" | 25,326- || Равна, в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Николчовци (Област Велико Търново)|Николчовци]] || align="right" | 6 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Високовци]] || align="right" | 11 || align="right" | - || Узуни, в з-щето на с. [[Мийковци]] || [[Ничовци]] || align="right" | 5 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Вълчовци (кметство Майско)|Вълчовци до Майско]] || align="right" | 16 || align="right" | 12,069- || Кара кутлари, в з-щето на с. [[Майско]] || [[Нюшковци]] || align="right" | 23 || align="right" | 39,530- || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Вълчовци|Вълчовци до Яковци]] || align="right" | 1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Палици]] || align="right" | - || align="right" | -18,464 ||
|-
| [[Вързилковци]] || align="right" | 3 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Папратлива]] || align="right" | 1962 || align="right" | 49,866- || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Габрака]] || align="right" | 4032 || align="right" | 26,375- || в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Пейковци]] || align="right" | 275 || align="right" | 20,236- || в з-щето на с. [[Дрента]]
|-
| [[Ганев дол]] || align="right" | 3 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Петковци (Област Велико Търново)|Петковци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Глоговец]] || align="right" | 2 || align="right" | - || Кьов башлари, в з-щето на с. [[Константин (село)|Константин]] || [[Попрусевци]] || align="right" | 1705 || align="right" | 42,107- || в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Големани]] || align="right" | 16 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]] || [[Попска (Област Велико Търново)|Попска]] || align="right" | 1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]]
| [[Горни край]] || align="right" | 1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]] || [[Радовци (Област Велико Търново)|Радовци]] || align="right" | 3 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Марян]]
|-
| [[Горни Танчевци]] || align="right" | 273 || align="right" | 20,483- || Горни Танчовци, в з-щето на с. [[Мийковци]] || [[Райновци (Област Велико Търново)|Райновци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Горска]] || align="right" | - || align="right" | - || Кючук Исуфовци, в з-щето на с. [[Палици]] || [[Ралиновци]] || align="right" | 4 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Мийковци]]
| [[Гърдевци]] || align="right" | 1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Шилковци]] || [[Ребревци]] || align="right" | 4 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Шилковци]]
|-
| [[Давери]] || align="right" | 8 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Палици]] || [[Руховци]] || align="right" | 2 || align="right" | -9,638 ||
|-
| [[Дайновци]] || align="right" | 71 || align="right" | 15,021- || в з-щето на с. [[Дебели рът]] || [[Светославци]] || align="right" | - || align="right" | - || Шукюрлери, в з-щето на с. [[Бойковци]]
|-
| [[Дебели рът]] || align="right" | 2 || align="right" | -13,879 || || [[Средни колиби]] || align="right" | 382 || align="right" | 3038,341521 ||
|-
| [[Добревци (Област Велико Търново)|Добревци]] || align="right" | 6 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]] || [[Стойчевци]] || align="right" | - || align="right" | - || Стойчовци, в з-щето на с. [[Яковци]]
|-
| [[Долни Марян]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Марян]] || [[Стояновци]] || align="right" | 382 || align="right" | 14,958- || Хасановци, в з-щето на с. [[Дебели рът]]
|-
| [[Долни Танчевци]] || align="right" | 2256 || align="right" | 28,989- || Долни Танчовци, в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Султани]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Донковци]] || align="right" | 5 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Събковци]] || align="right" | 523 || align="right" | 12,539- || в з-щето на с. [[Костел]]
|-
| [[Драгановци (Област Велико Търново)|Драгановци]] || align="right" | 20 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Титевци]] || align="right" | 240 || align="right" | 6,792- || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Драганосковци]] || align="right" | 2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Тодювци]] || align="right" | 3 || align="right" | -52,651 ||
|-
| [[Драгийци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Томбето]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || Тюмбелер, в з-щето на с. [[Майско]]
|-
| [[Драгневци (Област Велико Търново)|Драгневци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Топузи]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Мийковци]]
|-
| [[Дрента]] || align="right" | - || align="right" | -67,424 || || [[Трънковци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Илаков рът]]
|-
| [[Дуковци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Тумбевци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Палици]]
|-
| [[Дърлевци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]] || [[Тънки рът]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Дебели рът]]
|-
| '''[[Елена]]''' || align="right" | - || align="right" | -62,420 || || [[Търкашени]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Зеленик]] || align="right" | - || align="right" | - || Трашлии, в з-щето на с. [[Костел]] || [[Угорялковци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Илаков рът]]
|-
| [[Иванивановци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Харваловци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || Фарваловци, в з-щето на с. [[Средни колиби]]
|-
| [[Игнатовци (Област Велико Търново)|Игнатовци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Мийковци]] || [[Христовци (Област Велико Търново)|Христовци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Руховци]]
|-
| [[Илаков рът]] || align="right" | - || align="right" | -17,175 || || [[Хъневци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Илаков рът]]
|-
| [[Илиювци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Средни колиби]] || [[Цвеклювци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Каменари]] || align="right" | - || align="right" | -19,117 || Юруклери, Юруците || [[Чавдарци (Област Велико Търново)|Чавдарци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || Черешов дял, в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Кантари]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Чакали]] || align="right" | 34 || align="right" | 104,152160 ||
|-
| [[Караиванци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]] || [[Червенковци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Карандили]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Черни дял]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Киревци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Шиливери]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Кожлювци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Шилковци]] || align="right" | 34 || align="right" | 1024,152937 ||
|-
| [[Козя река (село)|Козя река]] || align="right" | - || align="right" | - || Коз дере, в з-щето на с. [[Константин (село)|Константин]] || [[Шубеци]] || align="right" | 34 || align="right" | 10,152- || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Колари]] || align="right" | - || align="right" | - || Арабаджии, в з-щето на с. [[Костел]] || [[Яковци]] || align="right" | 34 || align="right" | 1029,152763 ||
|-
| || || || || '''ОБЩО''' || align="right" | '''88670''' || align="right" | '''885671,345389''' || | 52103 населени места без землища
|}