Разлика между версии на „Елена (община)“

! width="320" bgcolor="yellow" | Забележка (старо име)
|-
| [[Аплаци]] || align="right" | 303- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Константин (село)|Константин]] || align="right" | 11022 || align="right" | 32,435 || Ахмедлии
|-
| [[Багалевци]] || align="right" | 5396 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Косевци]] || align="right" | 823- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]]
|-
| [[Бадевци]] || align="right" | -8 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Средни колиби]] || [[Костел]] || align="right" | 27675 || align="right" | 56,151 ||
|-
| [[Баевци (Област Велико Търново)|Баевци]] || align="right" | 89316 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Шилковци]] || [[Котуци]] || align="right" | 84 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Баждари]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]] || [[Крилювци]] || align="right" | -4 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Балуци]] || align="right" | -2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Крумчевци]] || align="right" | 2416 || align="right" | - || Вейзлери, Крумчовци, в з-щето на с. [[Константин (село)|Константин]]
|-
| [[Беброво]] || align="right" | -234 || align="right" | 49,087 || || [[Лазарци]] || align="right" | 516 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Бейковци]] || align="right" | -2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Лесиче]] || align="right" | 152- || align="right" | - || Тилкилери, в з-щето на с. [[Майско]]
|-
| [[Берковци]] || align="right" | 37 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Средни колиби]] || [[Майско]] || align="right" | 48783 || align="right" | 27,456 || Тузлу алан
|-
| [[Блъсковци]] || align="right" | -12 || align="right" | 20,103 || || [[Марафелци]] || align="right" | 3654 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Богданско]] || align="right" | 41- || align="right" | - || Сюлюменчовци, в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Мариновци (Област Велико Търново)|Мариновци]] || align="right" | 620- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Бойковци]] || align="right" | 6878348 || align="right" | 17,498 || Реселии || [[Марян]] || align="right" | -106 || align="right" | 10,266 ||
|-
| [[Босевци]] || align="right" | 1182 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Махалници]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]]
|-
| [[Брезово (Област Велико Търново)|Брезово]] || align="right" | 136- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Палици]] || [[Мийковци]] || align="right" | 23631 || align="right" | 43,401 ||
|-
| [[Бръчковци]] || align="right" | 13 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Миневци]] || align="right" | -2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Палици]]
|-
| [[Буйновци]] || align="right" | 69668 || align="right" | 56,843 || || [[Мирчовци]] || align="right" | 32 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Бялковци]] || align="right" | 405 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Мъртвината]] || align="right" | 823- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Валето]] || align="right" | 179- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Костел]] || [[Недялковци]] || align="right" | 72 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Велковци (Област Велико Търново)|Велковци]] || align="right" | 3810 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Нешевци]] || align="right" | 13812 || align="right" | - || Нешовци, в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Велювци]] || align="right" | 6- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]] || [[Николовци]] || align="right" | 5399 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Веселина (Област Велико Търново)|Веселина]] || align="right" | 3010 || align="right" | - || Равна, в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Николчовци (Област Велико Търново)|Николчовци]] || align="right" | 65 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Високовци]] || align="right" | 11- || align="right" | - || Узуни, в з-щето на с. [[Мийковци]] || [[Ничовци]] || align="right" | 53 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Вълчовци (кметство Майско)|Вълчовци до Майско]] || align="right" | 1611 || align="right" | - || Кара кутлари, в з-щето на с. [[Майско]] || [[Нюшковци]] || align="right" | 23- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Вълчовци|Вълчовци до Яковци]] || align="right" | 112 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Палици]] || align="right" | -158 || align="right" | 18,464 ||
|-
| [[Вързилковци]] || align="right" | 317 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Папратлива]] || align="right" | 19621 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Габрака]] || align="right" | 4032- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Пейковци]] || align="right" | 2751 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]]
|-
| [[Ганев дол]] || align="right" | 3- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Петковци (Област Велико Търново)|Петковци]] || align="right" | -8 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Глоговец]] || align="right" | 221 || align="right" | - || Кьов башлари, в з-щето на с. [[Константин (село)|Константин]] || [[Попрусевци]] || align="right" | 170511 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Големани]] || align="right" | 1611 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]] || [[Попска (Област Велико Търново)|Попска]] || align="right" | 118 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Горни край]] || align="right" | 115 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]] || [[Радовци (Област Велико Търново)|Радовци]] || align="right" | 34 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Марян]]
|-
| [[Горни Танчевци]] || align="right" | 2737 || align="right" | - || Горни Танчовци, в з-щето на с. [[Мийковци]] || [[Райновци (Област Велико Търново)|Райновци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Горска]] || align="right" | -2 || align="right" | - || Кючук Исуфовци, в з-щето на с. [[Палици]] || [[Ралиновци]] || align="right" | 4 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Мийковци]]
|-
| [[Граматици]] || align="right" | -10 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Костел]] || [[Раювци]] || align="right" | -15 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Средни колиби]]
|-
| [[Гърдевци]] || align="right" | 119 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Шилковци]] || [[Ребревци]] || align="right" | 49 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Шилковци]]
|-
| [[Давери]] || align="right" | 85 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Палици]] || [[Руховци]] || align="right" | 2119 || align="right" | 9,638 ||
|-
| [[Дайновци]] || align="right" | 712 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дебели рът]] || [[Светославци]] || align="right" | -28 || align="right" | - || Шукюрлери, в з-щето на с. [[Бойковци]]
|-
| [[Дебели рът]] || align="right" | 2- || align="right" | 13,879 || || [[Средни колиби]] || align="right" | 38228 || align="right" | 38,521 ||
|-
| [[Добревци (Област Велико Търново)|Добревци]] || align="right" | 63 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]] || [[Стойчевци]] || align="right" | -8 || align="right" | - || Стойчовци, в з-щето на с. [[Яковци]]
|-
| [[Долни Марян]] || align="right" | -9 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Марян]] || [[Стояновци]] || align="right" | 38212 || align="right" | - || Хасановци, в з-щето на с. [[Дебели рът]]
|-
| [[Долни Танчевци]] || align="right" | 2256- || align="right" | - || Долни Танчовци, в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Султани]] || align="right" | -1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Донковци]] || align="right" | 512 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Събковци]] || align="right" | 523- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Костел]]
|-
| [[Драгановци (Област Велико Търново)|Драгановци]] || align="right" | 20- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Титевци]] || align="right" | 2405 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Драганосковци]] || align="right" | 21 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Яковци]] || [[Тодювци]] || align="right" | 350 || align="right" | 52,651 ||
|-
| [[Драгийци]] || align="right" | -2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Томбето]] || align="right" | 34- || align="right" | - || Тюмбелер, в з-щето на с. [[Майско]]
|-
| [[Драгневци (Област Велико Търново)|Драгневци]] || align="right" | -1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Топузи]] || align="right" | 341 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Мийковци]]
|-
| [[Дрента]] || align="right" | -59 || align="right" | 67,424 || || [[Трънковци]] || align="right" | 341 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Илаков рът]]
|-
| [[Дуковци]] || align="right" | -1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Тумбевци]] || align="right" | 3416 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Палици]]
|-
| [[Дърлевци]] || align="right" | -2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]] || [[Тънки рът]] || align="right" | 342 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дебели рът]]
|-
| '''[[Елена]]''' || align="right" | -5604 || align="right" | 62,420 || || [[Търкашени]] || align="right" | 342 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Зеленик]] || align="right" | -3 || align="right" | - || Трашлии, в з-щето на с. [[Костел]] || [[Угорялковци]] || align="right" | 3419 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Илаков рът]]
|-
| [[Иванивановци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]] || [[Харваловци]] || align="right" | 343 || align="right" | - || Фарваловци, в з-щето на с. [[Средни колиби]]
|-
| [[Игнатовци (Област Велико Търново)|Игнатовци]] || align="right" | -9 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Мийковци]] || [[Христовци (Област Велико Търново)|Христовци]] || align="right" | 346 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Руховци]]
|-
| [[Илаков рът]] || align="right" | -134 || align="right" | 17,175 || || [[Хъневци]] || align="right" | 341 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Илаков рът]]
|-
| [[Илиювци]] || align="right" | -2 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Средни колиби]] || [[Цвеклювци]] || align="right" | 34- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Каменари]] || align="right" | -231 || align="right" | 19,117 || Юруклери, Юруците || [[Чавдарци (Област Велико Търново)|Чавдарци]] || align="right" | 34- || align="right" | - || Черешов дял, в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Кантари]] || align="right" | -1 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Чакали]] || align="right" | 3489 || align="right" | 4,160 ||
|-
| [[Караиванци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Дрента]] || [[Червенковци]] || align="right" | 347 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Блъсковци]]
|-
| [[Карандили]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Черни дял]] || align="right" | 3412 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Беброво]]
|-
| [[Киревци]] || align="right" | - || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]] || [[Шиливери]] || align="right" | 34- || align="right" | - || в з-щето на с. [[Тодювци]]
|-
| [[Кожлювци]] || align="right" | -3 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]] || [[Шилковци]] || align="right" | 344 || align="right" | 24,937 ||
|-
| [[Козя река (село)|Козя река]] || align="right" | -20 || align="right" | - || Коз дере, в з-щето на с. [[Константин (село)|Константин]] || [[Шубеци]] || align="right" | 341 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Буйновци]]
|-
| [[Колари]] || align="right" | -6 || align="right" | - || Арабаджии, в з-щето на с. [[Костел]] || [[Яковци]] || align="right" | 3436 || align="right" | 29,763 ||
|-
| || || || || '''ОБЩО''' || align="right" | '''886709434''' || align="right" | '''671,389''' || | 103 населени места без землища
|}