Разлика между версии на „Червена книга на Република България“

м (Премахнати редакции на 212.25.60.112 (б.), към версия на Gabby8228)
Етикети: Визуален редактор премахнати източници/бележки
 
=== Птици ===
В [[България]] са установени 409 вида птици <ref>BUNARCO [Ivanov, B., P. Iankov, Z. Boev, D. Georgiev, L. Profirov, M. Dimitrov] 2009. List of the Birds Recorded in Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 61(1): 3 – 26.</ref>. Под защита са 327 от тях, а 100 са включени в Червената книга. Такива са [[черен щъркел|черният щъркел]], [[осояд]]ът, [[скален орел|скалният орел]], [[ливаден дърдавец|ливадният дърдавец]], [[горски бекас|горският бекас]], [[гълъб хралупар|гълъбът хралупар]], [[Белогръб кълвач|белогърбият кълвач]], [[черен кълвач|черният кълвач]], [[малък креслив орел|малкият креслив орел]], [[сокол орко|соколът орко]], [[голям ястреб|големият ястреб]], [[египетски лешояд]], [[орел змияр]], [[ловен сокол]], [[белошипа ветрушка]], [[червен ангъч]] и други. Девет вида птици са престанали да гнездят и са вписани в Червената книга като изчезнали. Пет от тях – [[розов пеликан]], [[картал]], [[сив жерав]], [[средна бекасина|средотавнявгнвгантгнаоггнянтгнофнпедерас]] и [[малка кукумявка]] вече не гнездят в страната. Други три вида – [[брадат лешояд]], [[момин жерав]] и [[стрепет]] вече не гнездят в България, нито мигрират през нея.
 
=== Бозайници ===
В Червената книга на България са вписани 19 бозайника, като [[златка]]та, [[пъстър пор|пъстрият пор]], [[тюлен монах|тюленът монах]], [[кафява мечка|кафявата мечка]], [[видра]]та, [[дива котка|дивата котка]], някои видове [[прилепи]] и други. По принцип, черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през [[1991]] г. Изчезнала е и [[европейската норка]].
 
През последните десетилетия са изчезнали и шест местни породи домашни животни – [[риломанастирска овца]], [[местна клепоуха свиня]], [[местна правоуха свиня]], [[делиормански кон]], [[камчийски кон]] и [[рилски кон]]. Породите домашни животни и сортовете културни растения са продукт на изкуствения (а не на естествения) отбор и не са обект на опазване от Световния съвет за защита на природата.
 
Според екологичната организация Сдружение „Балкани“, в началото на 21 век, в района на [[Берковица]] са се появили следи от [[рис]], смятан за изчезнал от територията на България в продължение на един век. Предполага се, че те са от екземпляри, преминали през границата със [[Сърбия]]. Според сдружението е възможно повторното заселване на рисове да бъде застрашено от евентуалното изграждане на ски комплекс в подножието на връх [[Ком]], който е изключен от първоначалния проект на [[Натура 2000]] след натиск от местния бизнес .<ref>{{cite web | last = Енчев | first = Милен | year = 2006 | url = http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2492&sectionid=5&id=0001401 | title = Екодилемата – Формула 1 или „Натура 2000“ | work = в. Сега | accessdate = 3 февруари | accessyear = 2007}}</ref>
 
=== Земноводни и влечуги ===
Анонимен потребител