Разлика между версии на „Елена (община)“

* Указ № 2294/26.12.1978 г. – заличава махалите Билково, Витевци и Писараци и ги присъединява като квартали на с. [[Яковци]];
:: – заличава махалите [[Зингиевци]], Йовковци, Караджовци, Кръстевци и Развалаци и ги присъединява като квартали на с. [[Шилковци]];
:: – признава к. [[Бадевци]], м. [[Бойковци]], м. [[Глоговец]], м. [[Горни край]], к. [[Граматици]], м. [[Давери]], м. [[Дебели рът]], м. [[Долни Марян]], м. [[Игнатовци (Област Велико Търново)|Игнатовци]], м. [[Нешевци]], м. [[Попска (Област Велико Търново)|Попска]], м. [[Раювци]], м. [[Светославци]], м. [[Тумбевци]], м. [[Угорялковци]], м. [[Харваловци]] и к. [[Чакали]] за села;
* указ № 583/обн. ДВ бр.30/14.04.1981 г. – признава м. [[Каменари]] за с. [[Каменари]].
* На основание §7 (т.3) от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ДВ, бр. 63/1995 г.) всички махали, колиби, гари, минни и промишлени селища придобиват статут на села.