Разлика между версии на „Криводол (община)“

редакция без резюме
 
'''Община Криводол''' се намира в Северозападна [[България]] и е една от съставните общини на [[Област Враца]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината е разположена в западната част на [[Област Враца]]. С площта си от 325,857 km<sup>2</sup> заема 5-то място сред 10-те общините на областта, което съставлява 9% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на североизток – [[Община Хайредин]] и [[Община Борован]];
* на югоизток – [[Община Враца]];
* на юг – [[Община Вършец]] от [[Област Монтана]];
* на югозапад – [[Община Берковица]] от [[Област Монтана]];
* на запад – [[Община Монтана]] от [[Област Монтана]];
* на северозапад и север – [[Община Бойчиновци]] от [[Област Монтана]].
 
=== Релеф, води, природни забележителности ===
==== Релеф ====
Релефът на общината е твърде разнообразен – на юг планински, в централните части хълмист, на север равнинен. Територията ѝ условно попада в три физикогеографски области на България – [[Стара планина|Западна Стара планина]], [[Предбалкан|Западния Предбалкан]] и [[Западна Дунавска равнина|Западната Дунавска равнина]].
 
Към Старопланинската физикогеографска област се отнасят най-северозападните части на [[Врачанска планина]], заемащи най-южната част общината – част от землищата на селата [[Главаци]] и [[Ботуня]]. Тук се намира и най-високата точка на общината – '''1073 m''', разположена югоизточно от [[Мътнишки манастир|Мътнишкия манастир]] „Св. Иван Рилски“.
 
Средната част от територията на Община Враца попада в пределите на [[Предбалкан|Западния Предбалкан]], като тук преобладаващият релеф е хълмистия. Тук са обособени два ниски рида, които попадат частично в пределите на общината. Между долините на реките [[Ботуня (река)|Ботуня]] и [[Рибине]] (десни притоци на Огоста), в посока от северозапад на югоизток се простира централната и югоизточна част на [[Владимировски рид|Владимировския рид]] с връх Бауренска могила (281 m), разположен северозападно от село Баурене. На югоизток от него, в пределите на общината попадат най-северозападните разклонения на възвишението [[Милин камък]] с максимална височина от 276 m източно от град [[Криводол]]. По североизточните склонове на двата рида преминава условната граница между [[Предбалкан|Западния Предбалкан]] и [[Западна Дунавска равнина|Западната Дунавска равнина]]. Между [[Владимировски рид|Владимировския рид]] и възвишението [[Милин камък]] на североизток и [[Врачанска планина]] на юг в посока от югоизток на северозапад се простира североизточната, най-ниска част на обширното и равно [[Врачанско поле]], като неговата надморска височина тук е около 250 m.
 
Най-северната част на общината, северно от двете възвишения е заета от южните части на [[Западна Дунавска равнина|Западната Дунавска равнина]], като тук релефът е равнинен. Северозападно от село [[Фурен]], в долината на река [[Рибине]] (десен приток на [[Огоста]]) се намира най-ниската точка на общината – 75 m н.в.
 
==== Води ====
Територията на община Криводол изцяло попада във водосборния басейн на река [[Огоста]]. От юг на север, през западната част на [[Врачанско поле|Врачанското поле]] протича река [[Ботуня (река)|Ботуня]] (десен приток на Огоста) със своето средно и част от долно течение. В град [[Криводол]] в нея отдясно се влива река [[Въртешница]] (Лява). Северната и североизточна част на общината се отводнява от друг десен приток на [[Огоста]] – река [[Рибине]] и нейните предимно леви притоци. основно в северната част на общината, където са разположени обработваемите земи са изградени няколко по-големи микроязовира („Лозята“, „Галатин“, „Гайтан“, „Лесура“, „Фурен“, „Градешница 1“, „Градешница 2“ и др.), водите на които се използват основно за напояване.
 
== Население ==