Разлика между версии на „Криводол (община)“

=== Релеф, води, природни забележителности ===
==== Релеф ====
Релефът на общинатаОбщина Криводол е твърде разнообразен: котловинен, нахълмист,нископланински, югно планински,доминиращи вса централнитехълмистият частии хълмист,нископланинският. По-голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности наза северстопанско равниненусвояване. Територията ѝ условно попада в три физикогеографски области на България – [[Стара планина|Западна Стара планина]], [[Предбалкан|Западния Предбалкан]] и [[Западна Дунавска равнина|Западната Дунавска равнина]].
 
Към Старопланинската физикогеографска област се отнасят най-северозападните части на [[Врачанска планина]], заемащи най-южната част общината – част от землищата на селата [[Главаци]] и [[Ботуня]]. Тук се намира и най-високата точка на общината – '''1073 m''', разположена югоизточно от [[Мътнишки манастир|Мътнишкия манастир]] „Св. Иван Рилски“.