Разлика между версии на „Криводол (община)“

 
==== Води ====
ТериториятаВодните наресурси общинав Криводолобщината са ограничени. Територията ѝ изцяло попада във водосборния басейн на река [[Огоста]]. От юг на север, през западната част на [[Врачанско поле|Врачанското поле]] протича река [[Ботуня (река)|Ботуня]] (десен приток на Огоста) със своето средно и част от долно течение. В град [[Криводол]] в нея отдясно се влива река [[Въртешница]] (Лява). Двете реки са с непостоянен режим на оттока, но водите им са относително чисти. Те имат потенциал за производство на електрическа енергия, и вече е започнато изграждането на каскада от малки ВЕЦ на река Ботуня. С най-голямо значение са подпочвените води в широките им речни тераси. Северната и североизточна част на общината се отводнява от друг десен приток на [[Огоста]] – река [[Рибине]] и нейните предимно леви притоци. основноОсновно в северната част на общината, където са разположени обработваемите земи са изградени няколко14 микроязовира, по-големи микроязовираот които са: („Лозята“, „Галатин“, „Гайтан“, „Лесура“, „Фурен“, „Градешница 1“, и „Градешница 2“ и др.), водите на които се използват основно за напояване. От значение са и карстовите води в южната част на общината – извор Мътница, които са част от природен резерват „Врачански карст“.
 
== Население ==