Разлика между версии на „Криводол (община)“

Релефът на Община Криводол е разнообразен: котловинен, хълмист, нископланински, но доминиращи са хълмистият и нископланинският. По-голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности за стопанско усвояване. Територията ѝ условно попада в три физикогеографски области на България – [[Стара планина|Западна Стара планина]], [[Предбалкан|Западния Предбалкан]] и [[Западна Дунавска равнина|Западната Дунавска равнина]].
 
Към Старопланинската физикогеографска област се отнасят най-северозападните части на [[Врачанска планина]], заемащи най-южната част общината – част от землищата на селата [[Главаци]] и [[Ботуня]]. Тук се намира и най-високата точка на общината – '''1073 m''', разположена югоизточно от [[Мътнишки манастир|Мътнишкия манастир]] „Св. Иван Рилски“Николай“.
 
Средната част от територията на Община Враца попада в пределите на [[Предбалкан|Западния Предбалкан]], като тук преобладаващият релеф е хълмистия. Тук са обособени два ниски рида, които попадат частично в пределите на общината. Между долините на реките [[Ботуня (река)|Ботуня]] и [[Рибине]] (десни притоци на Огоста), в посока от северозапад на югоизток се простира централната и югоизточна част на [[Владимировски рид|Владимировския рид]] с връх Бауренска могила (281 m), разположен северозападно от село Баурене. На югоизток от него, в пределите на общината попадат най-северозападните разклонения на възвишението [[Милин камък]] с максимална височина от 276 m източно от град [[Криводол]]. По североизточните склонове на двата рида преминава условната граница между [[Предбалкан|Западния Предбалкан]] и [[Западна Дунавска равнина|Западната Дунавска равнина]]. Между [[Владимировски рид|Владимировския рид]] и възвишението [[Милин камък]] на североизток и [[Врачанска планина]] на юг в посока от югоизток на северозапад се простира североизточната, най-ниска част на обширното и равно [[Врачанско поле]], като неговата надморска височина тук е около 250 m.