Разлика между версии на „Крушари (община)“

 
В суходолието на [[Суха река (приток на Дунав)|Суха река]], отдясно, на територията на общината се „вливат“ още няколко суходолия. Южно от село [[Ефрейтор Бакалово]] се „влива“ суходолието на [[Добричка река]], а след това още три безименни по-големи. На последното от тях в райна на село [[Абрит]] са изградени два микроязовира („Залтана“ и „Абрит“), а преди село [[Капитан Димитрово]] е третият. Водите им също се използват за напояване през лятото.
 
Подпочвените води се намират най-малко на 25 m дълбочина и за питейни нужди експлоатацията им става посредством сондажи на дълбочина 50 – 100 m.
 
==== Климат ====